Dnes
Teplota: -0,6 °C

Pondělí, 11.12.2017Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 11. prosince 2017 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 24. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

- Živé vysílání - spustit

 

P r o g r a m :

 

0/0 prezentace IDA SpaMed, s. r. o.,

0/1 Memorandum o spolupráci na projektu „Město Náchod - 200 let lázeňství a jeho obnova"

1/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022

2/ Střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty za PO města Náchoda

3/ Rozpočet města Náchoda na rok 2018 + - přísliby úvěrů

4/ Majetkoprávní úkony obce

5/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/7/2017 o plnění závazku veřejné

služby obecného hospodářského zájmu

6/ Smlouvy o veřejné službě - 2018

7/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora

de minimis  č. SMF/4/2018

8/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/5/2018

9/ Smlouvy o dotaci - podpora de minimis na rok 2018

10/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora 

      de minimis č. SMF/9/2018 a č. SMF/10/2018 

11/ Smlouvy o dotaci - Prima sezóna - rok 2018 

12/ Smlouvy o poskytnutí dotace - rok 2018

13/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2018

14/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/163/2017

15/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda-SŽDC nebude projednávána

16/ Zpráva KV + FV ZM ze společné kontroly   

17/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

18/ Odměny,  jiná plnění členům zastupitelstva města

19/ Volba přísedícího Okresního soudu v Náchodě

20/ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2018 - 2020

21/ Rozpočtová patření

22/ Diskuse

23/ Závěr


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /