Dnes
Teplota: 0.3 °C

Úterý, 14.3.2017Díky rozhodnutí náchodských zastupitelů se pečovatelkám po letech navýší platy

Díky rozhodnutí náchodských zastupitelů se pečovatelkám po letech navýší platy


Zastupitelstvo města Náchoda jednalo v pondělí 13. března 2017 mimo jiné o zvýšení platů pečovatelek Městského střediska sociálních služeb Marie.

Pečovatelky se v tomto městském zařízení starají ve směnném provozu o seniory, kteří se již sami o sebe nedokážou postarat. Péče poskytovaná starším občanům v tomto městském zařízení je dlouhodobě nadstandartní ve srovnání se státními organizacemi obdobného zaměření, platy ošetřovatelek jsou však na úrovni pouze cca 67 % průměru průměrných mezd dle ČSÚ.

Zastupitelé proto na základě zvážení celkového přínosu tohoto zařízení pro chod města schválili jednomyslně možnost navýšení těchto platů formou zvýšení příspěvku od města na chod MěSSS Marie, tj. formou schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu a příslušného rozpočtového opatření. Díky tomuto dodatku, tak budou moci být následně navýšeny platy ošetřovatelek od 1. dubna letošního roku v průměru o 500 Kč.

„Jsem přesvědčen, že pečovatelky si za svou náročnou práci, kdy jsou v bezprostředním kontaktu se seniory a mnohdy i jejich „anděly strážnými", zaslouží odpovídající odměnu a jsem proto rád, že jsme se jako zastupitelé na tomto navýšení shodli," komentoval rozhodnutí starosta Náchoda Jan Birke.


Díky rozhodnutí náchodských zastupitelů se pečovatelkám po letech navýší platy Díky rozhodnutí náchodských zastupitelů se pečovatelkám po letech navýší platy

Díky rozhodnutí náchodských zastupitelů se pečovatelkám po letech navýší platy Díky rozhodnutí náchodských zastupitelů se pečovatelkám po letech navýší platy

Další v galerii 4

Další zprávy /