Dnes
Teplota: 16.6 °C

Středa, 8.3.2017Bezdomovci a nepřizpůsobiví

Bezdomovci a nepřizpůsobiví


Jak je to v Náchodě s těmito lidmi? Jsou mezi námi nebo ne?

Ano, jsou tady a žijí s námi. Vlastně nežijí s námi, ale vedle nás. Jedná se totiž o osoby, které žijí mimo standardní hranice sociálních norem a návyků. „Bezdomovců v pravém slova smyslu, tzn. osob bez přístřeší, je v Náchodě maximálně pět. Ti ostatní, kterých je přibližně patnáct a nejvíce znepříjemňují život slušným občanům, mají nějaké zázemí a musíme je nazvat nepřizpůsobivými," popisuje situaci v Náchodě starosta Jan Birke.

Někteří obyvatelé si na bezdomovce a nepřizpůsobivé stěžují (dále je společně nazývejme problémoví), kontaktují městskou policii, a mnohdy jsou zklamaní z toho, že proti nim nebylo zakročeno tak, jak by chtěli. Musíme si však přiznat, že na problémové osoby se vztahují stejné zákony, a tedy práva i povinnosti, jako na každého jiného člověka, tudíž lze zakročit jen v případě, že zákony porušuje, např. tím, že znečišťuje veřejné prostranství, požívá alkoholické nápoje v místech, kde je to zakázáno, páchá přestupky proti občanskému soužití, tedy někoho uráží nebo fyzicky napadá, nebo když páchá přestupky proti majetku, tedy krade nebo cizí majetek poškozuje a podobně. Uvedená jednání jsou postižitelná dle zákona o přestupcích. Pokud se žádného z uvedených jednání nedopouští, pak jej nelze trestat ani vykázat z místa, kde se pohybuje a už vůbec ho nelze naložit bezdůvodně do policejního vozu a zavézt ho někam za město, nebo je z města dokonce „vyhostit", jak by si mnozí spoluobčané přáli. Bohužel ani zápach těchto osob není důvodem k zákroku.

Uvedená protiprávní jednání, která ve většině případů naplňují skutkovou podstatu přestupku, je možné ze strany městské policie nebo Policie ČR řešit pouze domluvou, uložením blokové pokuty, nebo v případě, že přestupce nesouhlasí s přestupkem tento oznámit příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku. Ve všech případech je však třeba brát v potaz, že tito „problémoví" lidé, kteří jsou zpravidla bez finančních prostředků, jsou téměř nepostižitelní, protože vymáhání nezaplacených pokut je neúčelné. Přestupci totiž nemají žádné příjmy, ze kterých by mohly být dlužné částky za pokuty uhrazeny a nemají ani majetek, na který by mohlo být uplatněno exekuční řízení.

 

Zajímá to někoho? Řeší se to? Věnuje se někdo tomuto problému?

Je zřejmé, že se nejedná o jednoduchou záležitost a podobné problémy řeší mnoho větších měst v republice. V Náchodě se tomuto problému společně věnuje vedení města, městská policie a Policie ČR. Minulý týden například proběhlo součinnostní jednání zástupců Městského úřadu Náchod, městské policie a ředitele Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) Hradec Králové. Hlavním tématem byl pohyb problémových osob v prostorách náchodského nádraží, kde se zdržují velmi často. „Městští strážníci jen od počátku letošního roku řešili v souvislosti s problémovými osobami více než 80 případů. Jednalo se především o vykázání z nádraží, úřadů, obytných domů, veřejných WC nebo ze společných prostor v obytných domech. V devíti případech musely být tyto osoby převezeny na záchytku," upřesnil velitel Městské policie Náchod Petr Valica.

Konkrétním příkladem spolupráce Městské policie (MP) Náchod a Policie ČR je krádež, která se stala 2. 3. 2017. Na městskou policii byla nahlášena krádež tašky s nákupem v prodejně jedním z nepřizpůsobivých. Z prodejny utekl. Strážníci prošli všechna místa, kde se tito problémoví lidé zdržují a na základě popisu z prodejny dopadli pachatele i s kradeným nákupem. Pro podezření z trestného činu byl předán Policii ČR. Ta celý případ zadokumentovala, zpracovala a ukončený jej následující den v pátek 3. 3. 2017 s návrhem na potrestání předala státnímu zastupitelství. Soudní řízení s pachatelem by mělo proběhnout do 14 dnů. MP a PČR se denně vzájemně informují o problémovém chování těchto osob včetně konkrétního místa a provedeného opatření. A problematika nepřizpůsobivých byla i jedním z témat setkání starosty Náchoda Jana Birke s vedoucím Územního odboru Policie ČR Náchod plk. Radkem Bohuslavem v pondělí 6. 3. 2017.

Policie občany vyzývá, aby jakékoliv chování nepřizpůsobivých, při němž se cítí ohroženi, jsou napadáni nebo jinak obtěžováni, ihned hlásili policii. Rozhodně není efektivní chtít věc s časovým odstupem a různým zkreslením vyřešit na sociálních sítích. Nedávejte těmto osobám žádné peníze. Budou se vás snažit přesvědčit, že je mají na jídlo, na jízdenku, protože právě jedou za příbuznými, a zcela jistě uslyšíte i další výmluvy. Peníze od vás však použijí na koupi alkoholu. Bohužel „klacky pod nohy" hází i obchodníci, kteří do prodejny navezou palety pochybného alkoholického nápoje ve dvoulitrovém balení, který je navíc v akci prodáván za 25 korun. Pro problémové je to doslova „nektar".

 

Co tedy s nimi? Jak si poradit s problémovými lidmi?

Městská policie Náchod přijala aktuální opatření. Strážníci pravidelně v poměrně krátkých intervalech provádí kontroly v okolí obchodních domů, na nádraží ČD a v okolí dalších prodejen a míst, kde se „bezdomovci" často zdržují. Neustálou kontrolou a prováděním zákroků v případě zjištění porušení zákona se strážníci snaží tyto nežádoucí osoby vytlačit mimo veřejná místa, kde by neobtěžovali občany. A co pro to může udělat každý z nás? Oznámit každé porušení zákona neprodleně městské policii nebo Policii ČR. Je třeba mít na paměti, že i bezdomovec má svá práva, ať se nám to líbí či nikoliv, a tedy může dělat vše, co není zakázáno. Na druhou stranu strážník a policista může zase dělat jen to, co mu zákon dovoluje.

 


Bezdomovci a nepřizpůsobiví Bezdomovci a nepřizpůsobiví

Bezdomovci a nepřizpůsobiví Bezdomovci a nepřizpůsobiví

Další v galerii 4

Další zprávy /