Dnes
Teplota: 4.3 °C

Neděle, 15.4.2018Novou knihu" Nevrátili se – mrtvi jsou" pokřtili na náchodské radnici

Novou knihu" Nevrátili se – mrtvi jsou" pokřtili na náchodské radnici


V pondělí 9. dubna 2018 odpoledne se v obřadní síni uskutečnil slavnostní křest knihy autorů Věry Vlčkové a Jana Čížka „Nevrátili se - mrtvi jsou". Knihu vydalo nakladatelství Pavel Mervart 2017. Křtu se zúčastnili starosta Jan Birke a místostarostka Pavla Maršíková, kteří společně s autory a nakladatelem knihu pokřtili v obřadní síni náchodské radnice. 

Kniha Pomníky obětem První světové války 1914-1918 v okrese Náchod se na pulty knihkupectví dostala symbolicky právě v letošním roce, kdy si připomínáme jedno z významných světových výročí - ukončení válečného konfliktu, který začal v roce 1914, trval čtyři roky a svým ničivým výsledkem zasáhl do života téměř každé rodiny. Mezi miliony válečných obětí můžeme započítat i muže, pocházející z našeho regionu, kteří onu Velkou válku nepřežili. Padli na bojištích, zemřeli následkem zranění, hladovění, nelidských podmínek v zajetí. Odešli od rodin, z měst, vesnic i těch nejmenších osad, aby se účastnili v konfliktu, který se jich osobně netýkal, ve kterém ztratili to nejcennější - život.

Obětem l. světové války se dostalo důstojné vzpomínky na pomnících, pamětních deskách, kenotafech, které dodnes nalezneme téměř v každé obci. Jména mužů, kteří se nevrátili, jsou smutnou, nicméně již hodně vzdálenou připomínkou Velké války. A přece co jméno, to jeden lidský život, životní příběh s tragikou konce. Jména na památnících patřila konkrétním lidem, jejichž život přervala válka. V kronikách a pamětních knihách můžeme vystopovat atmosféru válečných let, najdeme zde zaznamenána jména těch, kteří se domů nevrátili, kteří chyběli ve svých obcích, rodinách. A připomeneme si úsilí občanů, jak uctít památku padlých, vystavět velké i menší pomníky těmto obětem, a také těm, kteří se zasloužili o vznik nového československého státu - legionářům.

Pomníků a pamětních desek obětem 1. světové války stojí v regionu náchodského okresu hodně. Vybudované pomníky, pamětní desky se staly důležitou součástí obecní kultury, historie i vztahu obyvatel k těmto památníkům. Přes tři roky vznikala ojedinělá publikace, ve které jsou tyto „kamenné paměti" zachyceny, popsány s uvedením jednotlivých jmen. V knize Pomníky obětem 1. světové války je uvedeno 116 obcí, ve kterých pomníky byly vybudovány, celkem 127 pomníků a pamětních desek. Je zde vypsána jejich historie, a v dalších 38 obcích, kde pomníky nevznikly, jsou z kronik zjištěna jména obětí a zajímavé zápisy o válce. Je tedy zmapováno 154 obcí náchodského okresu, takže téměř všechny obce okresu zde mají historické záznamy. Ne všichni padlí, zemřelí i pohřešovaní byli uvedeni na pomnících, proto byli další vyhledáváni v kartotékách Vojenského historického ústavu a Vojenského historického archivu v Praze.

Záznamy z kronik, popisy pomníků, jejich údržba, opravy, změny v umístění, studie z vojenské historie, ze života na bojištích i v zázemí během 1. světové války, to vše - vedle obrazové dokumentace - je v knize obsaženo. Autoři knihy Mgr. Věra Vlčková a Mgr. Jan Čížek takto konkretizovali toto historické období v jednotlivých obcích našeho okresu.


Novou knihu" Nevrátili se – mrtvi jsou" pokřtili na náchodské radnici Novou knihu" Nevrátili se – mrtvi jsou" pokřtili na náchodské radnici

Novou knihu" Nevrátili se – mrtvi jsou" pokřtili na náchodské radnici Novou knihu" Nevrátili se – mrtvi jsou" pokřtili na náchodské radnici

Další v galerii 11

Další zprávy /