Dnes
Teplota: 23.3 °C

Čtvrtek, 7.9.2017Festival F. L. Věka zahájil a udělil ocenění

Festival F. L. Věka zahájil a udělil ocenění


V neděli 3. září byl zahájen VII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka. Na slavnostním koncertu zazněla hudba Mozarta a Beethovena v podání Pražského komorního orchestru a vynikajícího houslisty Ivana Ženatého. Během slavnostního úvodu byla udělena Cena festivalu další osobnosti, která se svým uměleckým počinem zasloužila o kulturu regionu.  

Ocenění za rok 2017 získal Ing. Jindřich Bradna, předseda Komorní hudby Náchod. 

Ing. Jindřich Bradna je od roku 1959 členem Komorní hudby Náchod, jejímž byl dlouholetým a aktivním předsedou. Uspořádal koncerty s řadou vynikajících hudebníků a souborů. Přestože v  jiných městech kluby přátel komorní hudby často zanikaly, v Náchodě i díky Ing. Bradnovi vzkvétal. Mimo pořádání cyklů komorních koncertů se podílel na vzniku několika odborných publikací a byl také kurátorem výstavy mapující 90 let skautingu v Náchodě.  

Ing. Jindřichu Bradnovi předali Cenu MHF F. L. Věka vicepremiér Pavel Bělobrádek a starosta Náchoda a poslanec Poslanecké sněmovny PČR Jan Birke. 

Cenu MHF F. L. Věka během předchozích let získali: Luboš Sluka, Václav Rabas, Ivo Kašpar, Vlastimil Železník, Jaroslav Šaroun a Václav Uhlíř.


Festival F. L. Věka zahájil a udělil ocenění Festival F. L. Věka zahájil a udělil ocenění

Festival F. L. Věka zahájil a udělil ocenění Festival F. L. Věka zahájil a udělil ocenění

Další zprávy /