Dnes
Teplota: 12.6 °C

Úterý, 5.9.2017Křest publikace "Pohled do minulosti náchodského panství".

Křest publikace "Pohled do minulosti náchodského panství".


Dne 26. srpna 2018 v zasedací místnosti bývalého obecního úřadu Jizbice starosta SDH Jizbice a autor v jedné osobě - Petr Břenda představil veřejnosti svou již druhou knihu. Ve 14 hodin místního času za účasti hostů: starosty krajského sdružení hasičů ČMS Jiřího Orsáka, starosty okresního sdružení ČMS Ivana Krause, radního města Náchoda a člena Kulturní a sportovní nadace Marka Dvorského, zástupce společnosti Atas Elektromotory Náchod a.s. pana Čepelky a dalších, zahájil autor křest publikace.

Nejprve zazněla hymna ČR a byla uctěna památka br. Josefa Čepelky (předchůdce starosty a dědeček starosty, kterému byla publikace věnována). Uctila se památka všem jizbickým hasičům, kteří se dnešního dne nedožili.  Následně Petr Břenda připomněl všem myšlenku tvorby publikace. První již v roce 2014, kdy se připravovali oslavy 600 let obce Jizbice. V ten moment vznikla myšlenka napsat knihu o všech obcích v náchodském panství v té době.  Tvorba publikace byla velmi náročná, jednalo se o prostudování spousty materiálů.  Díky všem, kteří se spolupodíleli.

Následně autor poděkoval Marku Dvorského za nafocení nových fotografií, panu Špačkovi z Lipí za dodání materiálu o Lipí, rodině Špačkovy z Jizbice za spousty fotek a přípravu celé akce, p. Hornychovi za materiály z Babí a všem ostatním, a že jich nebylo málo! Bylo poděkováno sponzorům, bez kterých by tato publikace zůstala pouze doma na papíře. Konkrétně společnosti Atas Elektromotory Náchod a.s., Danton - stavebniny, Město Náchod, Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, poslanci PS PČR a starostovi Janu Birke, firmě Sonte, Pokrývačství Silvan, Bresoft, Pohostinství U Vlčků - Pavlišov, tiskárně VH Print - panu Hlávkovi a dalším. Moc všem děkuji. A v neposlední řadě bych rád poděkoval i svoji rodině za pomoc a trpělivost, jelikož to bylo na jejich úkor.

Následně bylo přikročeno k samotnému křtu, kde kmotrem za SH ČMS se stal br. Jiří Orsák a za město Náchod, místo starosty Jan Birke se ujal křtu radní Marek Dvorský. Autor Petr Břenda představil knihu a dal prostor oběma kmotrům. Autor děkuje oběma řečníkům za výtečnou řeč a slov, která zazněla si velice vážím. Kniha byla pokřtěna šampaňským a poté proběhl přípitek se všemi hosty.  Po křtu knihy autor přítomným knihu podepsal spolu se zastupujícím kmotrem, radním Markem Dvorským (také jedním z fotografů publikace). Po oficiálním programu byla autogramiáda pro širokou veřejnost. V rámci celé akce se uskutečnila výstava fotografií všech obcí uvedených v publikaci.


Křest publikace "Pohled do minulosti náchodského panství". Křest publikace "Pohled do minulosti náchodského panství".

Křest publikace "Pohled do minulosti náchodského panství". Křest publikace "Pohled do minulosti náchodského panství".

Další v galerii 4

Další zprávy /