Dnes
Teplota: 12.6 °C

Středa, 6.9.2017Náchodské Kuronské slavnosti 8.9.2017 - 9.9.2017

Náchodské Kuronské slavnosti 8.9.2017 - 9.9.2017


Město Náchod pořádá ve spolupráci s Územní památkovou správou na Sychrově a Státním zámkem Náchod NÁCHODSKÉ KURONSKÉ SLAVNOSTI.

 

SLAVNOSTNÍ KONCERT  

PÁTEK 8. ZÁŘÍ 2017

ve 20.30 hodin

děkanský kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí v Náchodě

Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové  

pod vedením Mgr. Jaromíra Křováčka

 

SOBOTA 9. ZÁŘÍ 2017

 stánky s řemesly a občerstvením

prohlídky zámku 9.00-19.00 hodin

noční prohlídky s oživlými postavami 21.00-23.00 hodin

otevřená vyhlídka na terase

 

I. nádvoří - Zámecký sklep

15.15-15.40    O Palečkovi - loutková pohádka, B. Němcová - J. Holasová

16.00-16.25    Hrnečku vař - maňásková pohádka, K. J. Erben - J. Holasová

 

I. nádvoří -Velký sál

16.00-16.45    Koncert pro vévodu

                        Smyčcový orchestr ZUŠ Náchod

17.15-17.35    Pěvecký sbor Hron

 

III. nádvoří

řemeslné tvoření

(ukázka tradiční řemeslné výroby, vlastní výroba předmětů, stánkový prodej)

balónky pro děti

 

Zámecká kaple

11.00-11.45    MUSICA PER GAUDIUM - Hudba v labyrintu času

                   soubor staré hudby SVČ Bájo Česká Skalice

 

 

Podium

10.00-10.15    Pohádka "O dvanácti měsíčkách"- dramatický kroužek ZŠ Velké Poříčí                 

10.25-10.40    Zvedněte kotvy, vyplouváme - MŠ Velké Poříčí 

10.45-11.05    Pěvecké a taneční vystoupení - ZŠ Staré Město

11.10-11.30    Hudební pohádka „O dvanácti měsíčkách"- ZŠ Babí

11.50-12.50    Smíšený sbor Kácov - Nové Město nad Metují

14.00-14.30    Slavnostní přivítání družiny vévody Kuronského

14.40-15.00    Pohádkový kolotoč s kouzelníkem Carlem

15.10-15.25    Orientální tance - SVČ Déčko Náchod

15.30-15.35    Spolek panstva na tvrzi Žíželeves - tanec polonéza

15.45-16.05    Módní přehlídka - SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec

16.30-18.00    Kapela PANKIX z Prahy - styl indie rock

20.00-21.00   Bára Basiková s kapelou

                         vstupné: 100 Kč/osoba, 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP - vstupné vybíráno od 18.45 hodin

21.10               Závěrečná večerní fanfára - večerka - ZUŠ Police nad Metují

           

IV. nádvoří

stánkový prodej, občerstvení

 

IV. nádvoří - Piccolominská zahrada

15.00-16.00    KON&TAKT (skupina country & blues)

15.00-17.30    Žonglérské workshopy pro děti       

V. nádvoří

skákací hrad pro děti, dětské pouťové houpačky, hra na flašinet, občerstvení

 

Galerie výtvarného umění Náchod

Ruské malířství 19. a počátku 20. století - zámecká jízdárna

Vášeň pro barvu - Filipp Andrejevič Maljavin (1869-1940) - ochoz

Michal Čepelka - Recyklus - kabinet kresby, grafiky a fotografie

 

10.00-18.00    vystoupení scénického šermu Mercenarius

                        inscenované ukázky - 10.30, 13.00 a 16.00 hodin

                        (prezentace zbrojí, zbraní s možností vyzkoušení, lukostřelba)

 

                        výstava dravých ptáků

 

Zámecká alej

soutěže pro děti - SVČ Déčko

prohlídka obory na zámeckém kopci, daňci a mufloni ve volné přírodě

jízda na koni

 

 

VSTUP DO AREÁLU ZÁMKU NA III. NÁDVOŘÍ BUDE OD 18.45 HODIN ZPOPLATNĚN

vstupné: 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, ZTP

Změna  programu vyhrazena!

 

  

Přílohy:

Kuronské slavnosti 2017     (19435_9433125237.jpg / 1,14 MB) 


Náchodské Kuronské slavnosti Náchodské Kuronské slavnosti

Náchodské Kuronské slavnosti - program Náchodské Kuronské slavnosti - program

Další v galerii 3

Další zprávy /