Dnes
Teplota: 12.7 °C

Pondělí, 26.6.2017Náchodský archiv otevřel dveře

Náchodský archiv otevřel dveře


Více než padesát zájemců přišlo v pátek 9. června do Státního okresního archivu Náchod, kde se již poosmé konal Den otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne archivů. Letos měl dvě témata.

 Jednak prezentaci zajímavostí z archivních fondů a sbírek a rovněž připomínku 30. výročí od přestěhování archivu do nové účelové budovy na Brance. Celá expozice byla již tradičně vystavena v badatelně.

První části výstavy jednoznačně dominovalo pergamenové privilegium Přemysla Otakara II. z roku 1253, které je nejstarší a nejvzácnější archiválií SOkA. Dále byly vystaveny různé typy městských knih a listin, ukázka restaurátorské práce, tři sta let od narození Marie Terezie připomněl její portrét a listiny s jejím vlastnoručním podpisem, archiv se pochlubil i zajímavými starými tisky a řadou dalších materiálů. Samostatná vitrína byla věnována historickým typářům čili pečetidlům, jimiž vytvářené pečeti plnily zejména u listin významnou ověřovací funkci. A právě v této vitríně archiv představil svůj nejnovější cenný přírůstek - stříbrné malé pečetidlo města České Skalice z roku 1603 (viz obrázek). V květnu letošního roku byl tento typář předán k uložení do Náchoda ze Státního okresního archivu Kutná Hora, kutnohorští archiváři se na oplátku mohli zaradovat z cechovní listiny z roku 1585, která kdysi snad náhodně skončila v našem regionu.

Ve srovnání s výše uvedenými atraktivními ukázkami archiválií se mohla zdát druhá část výstavy poněkud fádní. Obsahovala totiž převážně novodobé strojopisné a tištěné dokumenty, různé žádosti, rozhodnutí, výkazy, grafy, plány a přehledy, ale také například soupis a fotografie všech dosavadních vedoucích a ředitelů archivu, rovněž i snímky archivních budov a depozitářů. Přesto právě tyto dokumenty byly pro třicetiletou činnost a rozvoj archivu leckdy rozhodující.

Novinkou letošního Dne otevřených dveří byla možnost komentované prohlídky provozních prostor (pořádací místnost, mikrofilmovací dílna, digitalizační pracoviště, knihovna) a dvou různých typů depozitářů, kam veřejnost běžně nemá přístup. Návštěvníkům byli po celý den k dispozici všichni pracovníci archivu, kteří podávali potřebná vysvětlení a rovněž odpovídali na položené otázky. Akce přinesla návštěvníkům nové informace a archivářům důležitou zpětnou vazbu a byla užitečná pro obě strany.

                                                                                                                              Lydia Baštecká  


Náchodský archiv otevřel dveře Náchodský archiv otevřel dveře

Náchodský archiv otevřel dveře Náchodský archiv otevřel dveře

Další zprávy /