Dnes
Teplota: 18.6 °C

Úterý, 13.6.2017Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře


Motto:

Od této chvíle má právo a povinnost ctít a chránit všechny knihy...(citace z Pasovacího glejtu)

 

Již v mnohaleté tradici probíhají vybrané dny v  závěru školního roku v Městské knihovně  v Náchodě podobným scénářem. Zatímco si v technickém zázemí  dětského oddělení  rytíř Hron krátí čas čtením nějaké knížky a jeho dvorní dáma pečlivě připravuje lístky  s krátkým textem, do knihovny přicházejí v doprovodu učitelů i rodičů prvňáčci z náchodských základních škol i školských zařízení ve spádových obcích. Čeká je zde milý ceremoniál pasování na čtenáře. Nejdříve před rytířem Hronem symbolicky osvědčí nabyté školní znalosti přečtením krátkých textů na rozdaných lístcích. Poté každý jednotlivě předstupuje před legendárního zakladatele Náchoda, aby slíbil, že bude ctít a chránit všechny knihy i dobro v nich popsané. Na závěr obdrží pamětní Pasovací glejt. Z některých dětí se navíc stávají v den pasování i regulérní klienti Městské knihovny v Náchodě a obdrží zde i svůj první čtenářský průkaz. 

Je to velmi milá tradice, jejíž slavnostní ráz vhodným  způsobem připomíná zásadní moment v usilování o gramotnost lidského jedince , tj. schopnost číst a psát.   Městská knihovna v Náchodě funguje jako obecně prospěšná společnost zřízená městem Náchod. Z toho důvodu při ceremonii  pasování prvňáčků na čtenáře nechybí ani zástupce vedení města Náchoda. Schopností číst  vstupují děti do nového světa. Pasovací glejt, který si odnáší z knihovny, jim bude milou vzpomínkou  na začátek cesty vedoucí ke vzdělání a celkové gramotnosti", říká místostarosta Miroslav Brát.


Pasování prvňáčků na čtenáře Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře Pasování prvňáčků na čtenáře

Další v galerii 9

Další zprávy /