Dnes
Teplota: 2.3 °C

Pátek, 28.5.2021Upozornění pro řidiče a cestující autobusy

Upozornění pro řidiče a cestující autobusy


Od 1. do 21. 6. 2021 bude uzavřena silnice III/304 16 (průtah obcí Vysokov) od křižovatky s komunikací na p. p. č. 867/1 (odbočka na Kramolnu u kapličky) po křižovatku se silnicí III/033 27 (odbočka na Starkoč). Objízdná trasa bude vedena po silnici I/33 k čerpací stanici ONO a na silnici III/033 27 do Vysokova.
Od 7. do 21. 6. 2021 nebude umožněn průjezd linkových autobusů uzavřeným úsekem. Zastávka Vysokov,,most bude přemístěna naproti čp. 130 na zpevněnou plochu, kde bude docházet k otáčení autobusů.
Zastávka Vysokov,,hostinec nebude obsluhována a zastávka Vysokov,,Mesa bude přemístěna před vjezd ke společnosti MESA a bude obsluhována pouze spoji na směny v 6, 14 a 22 hodin.
Doporučujeme cestujícím, aby si před svou cestou zkontrolovali své spoje, jelikož bude vydán výlukový jízdní řád.


Upozornění pro řidiče a cestující autobusy Upozornění pro řidiče a cestující autobusy

Další zprávy /