Dnes
Teplota: 32.7 °C

Čtvrtek, 2.3.2017Kácení porostů a dřevin v ulici Českoskalické

Kácení porostů a dřevin v ulici Českoskalické


V návaznosti na připravovanou rekonstrukci chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická a Pražská v Náchodě dojde v úseku pod hřbitovem směrem k Rybárně ke kácení porostů a dřevin.

Kácení provede firma Ondřej Laštovička z Horní Radechové v termínech 4.-5. 3. a 11.-12. 3. 2017 vždy v době od 7:00 do 17:30 hodin, související dopravní opatření instaluje firma Dopravní značení Náchod s. r. o.                                             

V rámci stavebních prací dojde k zásahu do zeleně rostoucí na svahu. Díky stavbě opěrné zdi dojde k odkopání paty svahu a velkým terénním úpravám. Dřeviny rostoucí v části mezi stávajícím chodníkem až po linii 1,6m od římsy opěrné zdi severním směrem budou pokáceny. Jedná se o několik vzrostlých mohutných stromů a rozsáhlé plochy náletových dřevin, jejichž parametry nepřesahují parametry k povolení kácení. Dále bude asanováno několik dřevin, jejichž vitalita je velmi snížená nebo jsou poškozeny. V horní části svahu bude ponecháno několik větších dřevin, které budou důsledně ochráněny před vlivy stavby.Ve zbylých náletových porostech bude provedena probírka s cílem rozvolnit skupiny, posílit dlouhověké a kvalitní jedince a potlačit akátové nálety.


Přílohy:

Situace - kácení dřevin     (4286_431273413.pdf / 0,6 MB)

Kácení porostů a dřevin v ulici Českoskalické Kácení porostů a dřevin v ulici Českoskalické

Další zprávy /