Dnes
Teplota: 8.5 °C

Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území Náchoda


Poradenství:CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Kontaktní osoba:   
Telefon: 491 423 342,  
E-mail:  
Internet:  
Město (obec): Náchod
Adresa: Elišky Krásnohorské 672
Nabídka:

Odborná psychiatrická péče
Popis služby: Léčba psychických poruch s hlavním zaměřením na poruchy typické pro dětství a dospívání, návykové poruchy, primární a sekundární prevence v oblasti drogové závislosti, poskytnutí individuální a rodinné psychoterapie.
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: děti a mládež, ohrožená mládež


PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Kontaktní osoba:   
Telefon: 491 426 036,  777 868 411
E-mail:  ppp.nachod@seznam.cz
Internet:  
Město (obec): Náchod
Adresa: Smiřických 1237
Nabídka:

Popis služby: Nabídka a poskytnutí komplexních pedagogicko-psychologických služeb pro děti a mládež ve věku 3-19 let.
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: děti a mládež, rodiny s dětmi


MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA NÁCHOD

Kontaktní osoba:   
Telefon: 491 427 695,  
E-mail:  rod.poradna@csps-hk.cz
Internet:  
Město (obec): Náchod
Adresa: Hálkova  432
Nabídka:

Rodinné a partnerské poradenství
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: osoby v krizi, rodiny s dětmi


OBČANSKÉ PORADENSKÉ STŘEDISKO, O.P.S. - OBČANSKÁ PORADNA NÁCHOD

Kontaktní osoba: Bc.  Ladislava  Bezděková
Telefon: 734 370 960,  734 734 818
E-mail:  opnachod@ops.cz
Internet:  www.ops.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Kamenice 113
Nabídka:

Popis služby:

Občanská poradna Náchod poskytuje odborné sociální poradenství. Službu poskytují odborní sociální poradci při uplatňování práv a právem chráněných zájmů občanů, zprostředkování kontaktů na návaznou sociální síť. Poskytujeme poradenství v oblasti rodiny a mezilidských vztahů, zadlužování občanů vč. osobního bankrotu, pomůžeme v orientaci v systému sociálních dávek, náhrady škody, s problematikou bydlení, v oblasti zaměstnání, spotřebitelství, domácího násilí, pomoc obětem trestných činů, atd.


Cílová skupina:

Bezplatně pomáháme lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, těm, kteří si nemohou z problémů pomoci sami, např. z důvodu věku nebo zdravotních problémů, pro nedostatek informací, financí, znalostí nebo dovedností.


Konzultace:
Poskytujeme konzultace osobní, e-mailové nebo telefonické. Preferujeme objednávkový systém - objednávky jsou přijímány na výše uvedených telefonních číslech.

po: 9:00 - 12:00 12:30 - 18hod
út: 9:00 - 12:00 12:30 - 15hod
st: 9:00 - 12:00 12:30 - 15hod
čt: 9:00 - 12:00 12:30 - 17hod

Forma poskytované služby:

ambulantní - osobní konzultace v kanceláři OP Náchod

terénní - konzultace mimo kancelář, kdy osoba nemůže přijít do poradny.


CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, O.P.S.

Kontaktní osoba:  Dana Vítová
Telefon: 491 426 027,  606 754 725
E-mail:  nachod@czphk.cz
Internet:  www.czphk.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Palachova 1303
Nabídka:

Popis služby: Poskytnutí specifického poradenství, zařizování zvýhodněných telefonních stanic, prodej pomůcek pro sluchově postižené, kontaktní práce v terénu pro osoby se zdravotním postižením.
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: tělesně postižení, osoby s kombinovanými vadami


SPOLEČNOST VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Kontaktní osoba:  Miroslav Čiháček
Telefon: ,  608 313 397
E-mail:  m.cihacek@atlas.cz
Internet:  
Město (obec): Náchod
Adresa: Běloveská  1775
Nabídka:

Pracovně právní a sociální poradenství
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: tělesně postižení

 


SPC-SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Kontaktní osoba:  Jitka Škorvánková, DiS.
Telefon: 491 420 946,  
E-mail:  spc.nachod@worldonline.cz
Internet:  
Město (obec): Náchod
Adresa: Smiřických 1237
Nabídka:

Odborné poradenství v oblasti dětí se zdravotním postižením.


TYFLOCENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ, O.P.S.

Kontaktní osoba:  Lenka Kopsová, DiS
Telefon: 491 421 665,  739 578 910
E-mail:  nachod@tyflocentrum.cz
Internet:  www.tyflocentrum-hk.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Palachova 1303
Nabídka:

Základní a odborné poradenství pro zrakově postižené.
Popis služby: 
Poradenství zaměřené ke specifikům zrakového handicapu, sociálně právní, ke kompenzačním pomůckám apod.
Provozní doba:
Středa: 8 - 12, 13 - 17 h 
Forma: ambulantní (na pracovišti) 
Pátek: 8 - 12 h 
Forma: terénní (pro objednané) 
Cílová skupina: Osoby s těžkým zrakovým postižením od 8 let, které se ocitají v tíživé sociální situaci vyplývající z jejich zrakového handicapu.
Spádová oblast: mikroregionální 


TYFLOSERVIS, O.P.S. - KRAJSKÉ AMBULANTNÍ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ

Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Morávková
Telefon: 495 273 636,  
E-mail:  h.kralove@tyfloservis.cz
Internet:  www.tyfloservis.cz
Město (obec): Hradec Králové
Adresa: M. Horákové  549
Nabídka:

Nabídka: sociální rehabilitace (§ 70 zákona o sociálních službách)

Popis služby: Podpora nevidomých a slabozrakých lidí na cestě k jejich samostatnému a nezávislému životu. Služby zahrnují: nácvik dovedností (péče o sebe, členy rodiny a domácnost, prostorová orientace a samostatný pohyb, psaní na stroji či klávesnici počítače, čtení a psaní Braillova bodového písma, vlastnoruční podpis, chování v různých společenských situacích apod.), poradenství v oblasti sociálně právní, při výběru vhodných pomůcek a při vytváření bezbariérového prostředí doma, v zaměstnání i jinde, informační servis a zprostředkování dalších služeb.

Pracovní doba:

PO až ST 9.00 - 12:00, 12:30 - 15:30

ČT 9:30 - 12:30, 13:00 - 18:00

PÁ 8:00 - 12:00

K osobní návštěvě střediska je třeba se vždy předem telefonicky objednat!

 

Cílová skupina: lidé ve věku 15 a více let, kteří mají vážné potíže se zrakem, kombinované případně s dalším zdravotním postižením.

Cílovou skupinu lze tedy zařadit do těchto obvyklých kategorií:

  • a) lidé se zdravotním postižením - konkrétně osoby se zrakovým postižením, včetně osob s kombinovaným postižením (zrakové + další postižení)
  • b) věková kategorie klientů: 15 a více let

 

Cena služby: 0,- Kč (služby jsou poskytovány bezplatně)

Kapacita služby: 150


TICHÝ SVĚT, O.P.S. - POBOČKA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Novotná
Telefon: ,  602 635 100
E-mail:  michaela.novotna@tichysvet.cz
Internet:  www.tichysvet.cz
Město (obec): Hradec Králové
Adresa: Gočárova třída 1620/
Nabídka:

Odborné sociální poradenství (§ 37 zákona o sociálních službách)

Tichý svět nabízí pomoc a podporu při jednání s úřady a hájí zájmy svých klientů. Nabízí právní poradenství zprostředkované právníky v Praze, kde může být na žádost klienta přítomný tlumočník znakového jazyka.

Cílová skupina: Osoby se sluchovým a kombinovaným postižením bez omezení věku

 

Tlumočnické služby (§ 56 zákona o sociálních službách)

Tlumočnická služba slouží k odstraňování bariér v komunikaci mezi osobou se sluchovým postižením a slyšícím člověkem. Služba se dělí na: Online tlumočení, kdy se tlumočník s neslyšícím spojí přes videohovor. Neslyšící znakuje a tlumočník jeho sdělení tlumočí do mluveného jazyka slyšícímu. Klient se může objednat k lékaři, domluvit pohovor nebo zavolat do banky. Online přepis je určen lidem, kteří jako primární jazyk využívají psanou češtinu. Přepisovatel zprostředkuje zvukový vjem ve formě textu. Služba funguje nonstop a je dostupná na www.tichalinka.cz.

Cílová skupina: Osoby se sluchovým a kombinovaným postižením bez omezení věku

 

Sociální rehabilitace (§ 70 zákona o sociálních službách)

V rámci služby sociální rehabilitace pomáhá Tichý svět s vyrovnáváním příležitostí ve společnosti, a to zejména prostřednictvím pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce. Pomáháme s hledáním, získáním a udržením zaměstnání, poskytujeme podporu při pracovních pohovorech a při nástupu na pracoviště.

Cílová skupina: Osoby se sluchovým a kombinovaným postižením ve věku 16 - 64 let

Cena služeb: Všechny naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Služby jsou poskytovány ambulantně v kanceláři Tichého světa nebo terénně po předchozí domluvě.

 Rezidenční služby:BETANIE - EVANGELICKÝ DOMOV, STŘEDISKO DIAKONIE ČCE V NÁCHODĚ

Kontaktní osoba:  Zdeněk Ryšavý
Telefon: 491 423 154,  
E-mail:  betanie@diakoniecce.cz
Internet:  betanie.diakoniecce.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Špreňarova 1053
Nabídka:

Popis služby: Trvalý pobyt pro muže a ženy se zdravotním handicapem. Cílem je sociální rehabilitace, smysluplný život klientů navzdory těžkému zdravotnímu postižení, poskytnutí komplexní péče včetně rehabilitace, ergoterapie. 
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: tělesně postižení, osoby s kombinovanými vadami


DOMOV DŮCHODCŮ NÁCHOD

Kontaktní osoba: Bc.  Jana  Součková
Telefon: 491 401 400,  728 442 609
E-mail:  souckova.j(@)ddnachod.cz
Internet:  www.ddnachod.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Bartoňova 903
Nabídka:

Kapacita zařízení : 154 lůžek
Posláním Domova důchodců v Náchodě je nahradit domov klientům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožnit jim dle jejich možností prožít aktivní a důstojné stáří.Péče v domově je poskytována kvalifikovaným a motivovaným personálem, který pracuje podle zásad dobré a bezpečné praxe.
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: starší senioři, tělesně postižení, dementní, imobilní, diabetici, dialýzovaní


MĚSTSKÉ STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MARIE

Kontaktní osoba: Mgr.  Jaromír  Vejrych
Telefon: 491 423 478,  
E-mail:  stredisko.marie@messs-na.cz
Internet:  www.messs-na.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Bartoňova  1998
Nabídka:

MARIE - Domov pro seniory, odlehčovací služba

HARMONIE - Dům s pečovatelskou službou
Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: senioři, tělesně postiženíTerénní služby:CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

Kontaktní osoba:  Václava Němcová
Telefon: 491 424 166,  603 831 064
E-mail:  charita.nachod@mybox.cz
Internet:  www.charitanachod.cz/pages/kontakty.htm
Město (obec): Náchod
Adresa: Denisovo nábřeží 655
Nabídka:

Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: tělesně postižení, dlouhodobě nemocní, senioři


MĚSTSKÉ STŘEDISKO SOC. SLUŽEB MARIE-PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Šafářová
Telefon: 491 426 539,  
E-mail:  pecovatelska.sluzba@messs-na.cz
Internet:  www.messs-na.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Rybářská 1810
Nabídka:

Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: tělesně postižení, dlouhodobě nemocní, senioři


SPOLEČNÉ CESTY- Z. S.

Kontaktní osoba: Bc. et Bc Irena Svozilová
Telefon: 491 520 308,  727 919 937
E-mail:  socialni@spolecnecesty.cz
Internet:  www.spolecnecesty.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Hurdálkova  147
Nabídka:

Sdružení Společné cesty- o.s., je občanské sdružení, poskytující v souladu se zněním zákona č. 108/2006 sb. sociální službu osobní asistence osobám s kombinovaným postižením a seniorům v jejich domácím prostředí.


Nabízíme tyto služby "Osobní asistence":
* zajišťujeme doprovody k lékaři, na úřady, na procházku a jiné
* poskytujeme pomoc při osobní hygieně, oblékání, podaní jídla
* osobní asistenci k vyplnění volného času
* zprostředkujeme rehabilitaci, pedikúru a manikúru a další služby
* lze se domluvit i na vaření, nákupech nebo úklidu
* poskytujeme službu od 7. do 21. hodiny nepřetržitě po celý rok včetně svátků a víkendů
* nabízíme poradenskou činnost v sociální oblasti - pomoc při podávání
žádostí o sociální dávky na asistenci podle zákona 108/2006 sb.


HEWER, Z.S.

Kontaktní osoba: Bc Hana Karmanská
Telefon: ,  736 505 553
E-mail:  hradecko@hewer.org
Internet:  http://www.osobniasistent.cz
Město (obec): Hradec Králové
Adresa: Akademika Heyrovského 1178/
Nabídka:

Hewer, z. s. poskytuje služby osobní asistence seniorům a lidem s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením.

Služba je poskytována v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků.


PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, Z.S., PRACOVIŠTĚ NÁCHOD

Kontaktní osoba:  Martina Chocholáčová
Telefon: 778 526 211,  778 526 210
E-mail:  martina.chocholacova@pdz.cz
Internet:  www.pdz.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Tyršova 59
Nabídka:

Spolek Péče o duševní zdraví je nestátní, nezisková a politicky nezávislá organizace, která se specializuje na pomoc duševně nemocným lidem. Je to terénní sociální služba, která působí v Náchodě a jeho okolí.
Věková skupina: lidé s duševním onemocněním ve věku nad 18 let. Služby sociální intervence:DOMOV PRO MATKY S DĚTMI SV. ANNA

Kontaktní osoba: Bc.  Radka Holubová
Telefon: 491 427 746,  777 699 633
E-mail:  charita.nachod@mybox.cz
Internet:  www.charitanachod.cz/pages/kontakty.htm
Město (obec): Náchod
Adresa: Borská  621
Nabídka:

Popis služby: přechodné sociální ubytování, výchovná a poradenská činnost
Spádová oblast: regionální
Cílová skupina: matky s dětmi, oběti násilí

 


DŮM NA PŮLI CESTY

Kontaktní osoba:  Věra Voborníková
Telefon: 491 423 710,  777 322 633
E-mail:  charita.nachod@mybox.cz
Internet:  www.charitanachod.cz/pages/kontakty.htm
Město (obec): Náchod
Adresa: Mlýnská 189
Nabídka:

Popis služby: Přechodné ubytování a návazná pomoc při řešení aktuální situace mladého člověka ve věku 18 - 26 let včetně pomoci při řešení sociálních a osobních problémů, podpora při hledání zaměstnání nebo školy, hledání vlastního bydlení. Zařízení je určeno především pro pomoc mladým lidem v nouzi, vracejícím se ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti.
Spádová oblast: krajská
Cílová skupina: mládež, osoby v krizi


KOMPAS - STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Voženílek
Telefon: 491 424 390,  
E-mail:  svp.kompas@worldonline.cz
Internet:  http://www.ddu-hk.cz/strediska/kompas-v-nachode
Město (obec): Náchod
Adresa: Smiřických 1237
Nabídka:

Ambulantní pracoviště s denním provozem od 8:00 - 17:30 h.
Popis služby: služby dětem a mládeži, kteří mají problémy „SAMI SE SEBOU" (problémy s chováním, zvládání některých situací, problémy s kamarády, s rodiči a pod.) nebo na ně DOLÉHAJÍ PROBLÉMY Z OKOLÍ (šikana,obtížná situace v rodině,alkohol,drogy a pod).

Dále zajišťují poradenství a preventivní programy


DOKOŘÁN Z. S.

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Rázková
Telefon: ,  774 929 182
E-mail:  dokoran@dokoran.eu
Internet:  www.dokoran.eu
Město (obec): Náchod
Adresa: Komenského 577
Nabídka:


ARCHA sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Archa je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi poskytovaná v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. o soc. službách.
PRO KOHO TU ARCHA JE?
Rodiny s dětmi z Náchoda, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a žijí převážně v sociálně vyloučených lokalitách. Děti jsou ve věku 6 - 18 let.

Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: ohrožená mládež

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ  13:00 - 18:00 (klienti 10-18 let)
ÚTERÝ      14:00 - 18:00 (klienti 10-18 let)
STŘEDA    9:00 - 11:00 (dospělí)
ČTVRTEK 12:00 - 16:00 (klienti 6-9 let)
PÁTEK      13:00 - 16:00 (klienti 10-18 let)

TERÉNNÍ PRÁCE
STŘEDA    12:00 - 17:30
ČTVRTEK  11:30 - 13:00, 16:00 - 17:00

 Denní stacionáře:STACIONÁŘ CESTA Z.Ú. - DENNÍ STACIONÁŘ

Kontaktní osoba:  Ivana Bardonová
Telefon: 494 948 808,  739 426 465
E-mail:  info@stacionarcesta.cz
Internet:  www.stacionarcesta.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Vítkova 3
Nabídka:

Popis služby:
Posláním denního stacionáře je poskytovat přiměřenou podporu lidem, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, aby byly schopni co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.
Cílová skupina:
Osoby se zdravotním, mentálním, tělesným či kombinovaným postižením ve věku 7 - 56 let.
Nabídka sociálních služeb:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Provozní doba: 7.30 - 16.00 hodin
Kapacita služby: 17 uživatelů
Spádová oblast: lokální


STACIONÁŘ CESTA Z.Ú. - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Kontaktní osoba:  Denisa Voborníková
Telefon: 494 948 808,  739 426 465
E-mail:  info@stacionarcesta.cz
Internet:  www.stacionarcesta.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Bartoňova 897
Nabídka:

Popis služby:
Posláním odlehčovací služby je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, odpovídající, avšak pouze dočasnou, péči a podporu v době, kdy jim toto nemůže být zajištěno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Péče je poskytována prostřednictvím ambulantní nebo pobytové formy odlehčovací služby.

Cílová skupina:
Služba je určena osobám ve věku 5-56 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení.
Nabídka sociálních služeb:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Provozní doba:

Ambulantní forma služby - 6-18 hodin
Pobytová forma služby - nepřetržitá
Kapacita služby:

Ambulantní forma služby - 5 uživatelé
Pobytová forma služby - 5 uživatelů
Spádová oblast: krajskáOstatní služby:DÉČKO - CENTRUM VOLNÉHO ČASU

Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Pohanková
Telefon: 491 428 744,  777 694 441
E-mail:  decko@deckonachod.cz
Internet:  deckonachod.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Zámecká 243
Nabídka:

Popis služby: Nabídky volnočasových aktivit pro děti, mládež a rodiče s dětmi, výukové a výchovné kroužky vedoucí ke zdravému životnímu stylu, letní a zimní tábory.
Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: děti a mládež, rodiny s dětmi

 


MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD

Kontaktní osoba:   
Telefon: 491 405 111,  
E-mail:  pavel.schuma@mestonachod.cz
Internet:  www.mestonachod.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Masarykovo nám 40
Nabídka:

Obecné sociální poradenství, sociálně-právní ochrana dětí
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: osoby v tíživé životní situaci, osoby ohrožené sociálním vyloučením
Sídlo odboru sociálních věcí a školství je v bývalé budově okresního úřadu

Kontaktní osoba: Bc. Pavel Schuma, vedoucí odboru

 


ÚŘAD PRÁCE NÁCHOD

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hlavizna
Telefon: 950 138 300,  
E-mail:  portal.mpsv.cz/sz/local/na_info
Internet:  
Město (obec): Náchod
Adresa: Kladská 1092
Nabídka:

Hmotné zabezpečení, obecné sociální poradenství, nepojistné sociální dávky
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: nezaměstnaní, osoby v hmotné nouzi


OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Kontaktní osoba: Ing. Dana Wirtová
Telefon: 491 401 311,  
E-mail:  
Internet:  www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/kralovehradecky-kraj/ossz-nachod/ossz-nachod.htm
Město (obec): Náchod
Adresa: Karlovo náměstí 2054
Nabídka:

Dávky důchodového a nemocenského pojištění
Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení


NÁCHODSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM

Kontaktní osoba:  Pavel Varga
Telefon: ,  
E-mail:  tp@mestonachod.cz
Internet:  
Město (obec): Náchod
Adresa: Kladská  455
Nabídka:


SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH NÁCHOD

Kontaktní osoba:  Olga Frühaufová
Telefon: ,  724 908 861
E-mail:  olgafruhaufova@seznam.cz
Internet:  
Město (obec): Náchod
Adresa: Palachova  1303
Nabídka:

 

Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením

 

Pravidelně pro zdravotně postižené zajišťujeme soc. poradenství od 13.00 h.-15.00 a pro sluchově postižené 15.00 - 17.00h. každou středu v klubovně MÚ (bývalý OÚ)

 


PFERDA, Z.Ú.

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Laštovicová
Telefon: ,  739 014 802
E-mail:  info@pferda.cz
Internet:  www.pferda.cz
Město (obec): Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Panská 79
Nabídka:

Sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením

Spádová oblast: lokální

Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením - sociální služba sociální rehabilitace


MODRÉ SRDCE, O.S. - DĚTI S AUTISMEM

Kontaktní osoba:  Alexandra Křovinová
Telefon: ,  776 654 710
E-mail:  alexandra.krovinova@seznam.cz
Internet:  modresrdce.webnode.cz
Město (obec): Velké Poříčí
Adresa: Na Škvárově 520
Nabídka:

Cílová skupina: rodiny s autistickými dětmi


ASPEKT Z. S.

Kontaktní osoba: Ing. Michal  Pejskar
Telefon: 774 120 712,  774 976 993
E-mail:  michal.pejskar@aspektos.cz
Internet:  www.aspektzs.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Palackého  71
Nabídka:

poskytování služby sociální rehabilitace podporované zaměstnávání. Služba je zaměřená především na osoby s tělesným a mentální postižením, osoby s duševním onemocněním a poruchami autistického spektra. Je poskytovaná občanům Náchodska.

Věková skupina: od 18 do 65 let
Sídlo služby je v ulici Palackého 71, Náchod, 2. patro.


SVAZ DŮCHODCŮ ČR, P.S. NÁCHOD

Kontaktní osoba:   
Telefon: ,  775 242 562
E-mail:  anna.polakova@atlas.cz
Internet:  
Město (obec): Náchod
Adresa: Rybářská 1819
Nabídka:

kulturně společenská činnost pro seniory

Spádová oblast: lokální


CANISTERAPIE Z. S.

Kontaktní osoba:  Jitka  Erlebachová
Telefon: ,  777 596 903
E-mail:  erlebachova.jitka@seznam.cz
Internet:  www.canisterapeuti.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Studnice 77
Nabídka:


Canisterapie - použití psů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální léčbě a rehabilitaci lidí.  Provádíme terapii pomocí psa v ústavech, stacionářích, LDNkách, domovech důchodců atd.


PORADNA PRO OBĚTI NÁCHOD

Kontaktní osoba: Mgr. Bc.  Martina Ptáčková
Telefon: ,  727 940 163
E-mail:  ptackova.pms@gmail.com
Internet:  
Město (obec): Náchod
Adresa: Tyršova 59
Nabídka:


Poskytujeme:

  • podporu a pomoc všem obětem trestných činů
  • poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu
  • poradenství v rámci orientace v trestním řízení
  • základní právní informace
  • zprostředkování dalších služeb
  • doprovázení

Poradenské hodiny bez objednání:
pondělí:     13:00 - 16:00
(út, st, čt, pá: po předchozí domluvě)

Pomoc a poradenství jsou bezplatné a zcela anonymní.