Dnes
Teplota: 4,5 °C

Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území Náchoda


Poradenství:AT - PORADNA PRO ALKOHOLISMUS A JINÉ TOXIKOMANIE


Telefon: 732381400
Internet:

Město (obec): Nové Město nad Metují
Adresa: Oblastní nemocnice a.s., psychiatrické oddělení
Ukaž na mapě: Nové Město nad Metují

Nabídka:
Ambulantní péče s poradenstvím v oblasti léčby závislostí
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: drogově aj. závislíCENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ


Telefon: 491 423 342

Internet:
Město (obec): Náchod
Adresa: Elišky Krásnohorské 672
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Odborná psychiatrická péče
Popis služby: Léčba psychických poruch s hlavním zaměřením na poruchy typické pro dětství a dospívání, návykové poruchy, primární a sekundární prevence v oblasti drogové závislosti, poskytnutí individuální a rodinné psychoterapie.
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: děti a mládež, ohrožená mládežPEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA


Telefon: 491 426 036, 777 868 411
E-mail: ppp.nachod@seznam.cz
Internet: www.pppnachod.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Smiřických 1237
Ukaž na mapě: Náchoda


Nabídka:
Popis služby: Nabídka a poskytnutí komplexních pedagogicko-psychologických služeb pro děti a mládež ve věku 3-19 let.
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: děti a mládež, rodiny s dětmiMANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA NÁCHOD


Telefon: 491 427 695
E-mail: rod.poradna@csps-hk.cz
Internet:
Město (obec): Náchod
Adresa: Hálkova 432
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Rodinné a partnerské poradenství
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: osoby v krizi, rodiny s dětmiOBČANSKÉ PORADENSKÉ STŘEDISKO, O.P.S. - OBČANSKÁ PORADNA NÁCHOD


Ředitel: Mgr. Jan Hloušek, Ph.D., Veverkova 1343, Hradec Králové
Kontaktní osoba: Bc. Ladislava Bezděková; Mgr. Lenka Sedlářová
Telefon: 734 370 960, 734 734 818

e-mail: opnachod@ops.cz
Internet: www.ops.cz
Město(obec): Náchod, PSČ 547 01
Adresa: Kamenice 113


Popis služby:

Občanská poradna Náchod poskytuje odborné sociální poradenství. Službu poskytují odborní sociální poradci při uplatňování práv a právem chráněných zájmů občanů, zprostředkování kontaktů na návaznou sociální síť. Poskytujeme poradenství v oblasti rodiny a mezilidských vztahů, zadlužování občanů vč. osobního bankrotu, pomůžeme v orientaci v systému sociálních dávek, náhrady škody, s problematikou bydlení, v oblasti zaměstnání, spotřebitelství, domácího násilí, pomoc obětem trestných činů, atd.


Cílová skupina:

Bezplatně pomáháme lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, těm, kteří si nemohou z problémů pomoci sami, např. z důvodu věku nebo zdravotních problémů, pro nedostatek informací, financí, znalostí nebo dovedností.


Konzultace:
Poskytujeme konzultace osobní, e-mailové nebo telefonické. Preferujeme objednávkový systém - objednávky jsou přijímány na výše uvedených telefonních číslech.
po: 9:00 - 12:00 12:30 - 18hod
út: 9:00 - 12:00 12:30 - 15hod
st: 9:00 - 12:00 12:30 - 15hod
čt: 9:00 - 12:00 12:30 - 17hodForma poskytované služby:

ambulantní - osobní konzultace v kanceláři OP Náchod

terénní - konzultace mimo kancelář, kdy osoba nemůže přijít do poradny.CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, O.P.S.

Kontaktní osoba: Vítová Dana
Telefon: 491 426 027, mobilní telefon 606 754 725

E-mail: nachod@czphk.cz
Internet: http://www.czphk.cz

Město (obec): Náchod
Adresa: Palachova 1303
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Popis služby: Poskytnutí specifického poradenství, zařizování zvýhodněných telefonních stanic, prodej pomůcek pro sluchově postižené, kontaktní práce v terénu pro osoby se zdravotním postižením.
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: tělesně postižení, osoby s kombinovanými vadamiSPOLEČNOST VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Kontaktní osoba: Čiháček Miroslav
Telefon: 608 313 397,
E-mail: m.cihacek@atlas.cz
Internet:

Město (obec): Náchod
Adresa: Běloveská 1775
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Pracovně právní a sociální poradenství
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: tělesně postiženíSPC-SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Kontaktní osoba: Jitka Škorvánková, DiS. - sociální pracovnice
Telefon: 491 420 946

E-mail: spc.nachod@worldonline.cz

Internet:
Město (obec): Náchod
Adresa: Náchod - Smiřických 1237
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Odborné poradenství v oblasti dětí se zdravotním postižením.

TYFLOCENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ, O.P.S.

Kontaktní osoba: Lenka Kopsová, DiS

Telefon: 491 421 665, 739 578 910

E-mail: kopsova@tyflocentrum.cz , nachod@tyflocentrum.cz

Internet: www.tyflocentrum-hk.cz

Město ( obec): Náchod

Adresa: Palachova 1303

Nabídka:
Základní a odborné poradenství pro zrakově postižené.
Popis služby:
Poradenství zaměřené ke specifikům zrakového handicapu, sociálně právní, ke kompenzačním pomůckám apod.
Provozní doba:
Středa: 8 - 12, 13 - 17 h
Forma: ambulantní (na pracovišti)
Pátek: 8 - 12 h
Forma: terénní (pro objednané)
Cílová skupina: Osoby s těžkým zrakovým postižením od 8 let, které se ocitají v tíživé sociální situaci vyplývající z jejich zrakového handicapu.
Spádová oblast: mikroregionální

TYFLOSERVIS, O.P.S. - KRAJSKÉ AMBULANTNÍ STŘEDISKO HRADEC KRÁLOVÉ

Kontaktní osoba: Mgr. Daniela Morávková

Telefon: 495 273 636

E-mail: h.kralove@tyfloservis.cz

Internet: www.tyfloservis.cz

Město: Hradec Králové

Adresa: M. Horákové 549, 500 06, Hradec Králové

Nabídka: sociální rehabilitace (§ 70 zákona o sociálních službách)

Popis služby: Podpora nevidomých a slabozrakých lidí na cestě k jejich samostatnému a nezávislému životu. Služby zahrnují: nácvik dovedností (péče o sebe, členy rodiny a domácnost, prostorová orientace a samostatný pohyb, psaní na stroji či klávesnici počítače, čtení a psaní Braillova bodového písma, vlastnoruční podpis, chování v různých společenských situacích apod.), poradenství v oblasti sociálně právní, při výběru vhodných pomůcek a při vytváření bezbariérového prostředí doma, v zaměstnání i jinde, informační servis a zprostředkování dalších služeb.

Pracovní doba:

PO až ST 9.00 - 12:00, 12:30 - 15:30

ČT 9:30 - 12:30, 13:00 - 18:00

PÁ 8:00 - 12:00

K osobní návštěvě střediska je třeba se vždy předem telefonicky objednat!

Cílová skupina: lidé ve věku 15 a více let, kteří mají vážné potíže se zrakem, kombinované případně s dalším zdravotním postižením.

Cílovou skupinu lze tedy zařadit do těchto obvyklých kategorií:

  • a) lidé se zdravotním postižením - konkrétně osoby se zrakovým postižením, včetně osob s kombinovaným postižením (zrakové + další postižení)
  • b) věková kategorie klientů: 15 a více let

Cena služby: 0,- Kč (služby jsou poskytovány bezplatně)

Kapacita služby: 150TICHÝ SVĚT, O.P.S. - Pobočka pro Královéhradecký kraj

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Novotná

Telefon: 602 635 100

E-mail: michaela.novotna@tichysvet.cz

Internet: www.tichysvet.cz

Město: Hradec Králové

Adresa: Gočárova třída 1620/30, 500 02 Hradec Králové

Nabídka služeb dle zákona o sociálních službách:


Odborné sociální poradenství (§ 37 zákona o sociálních službách)

Tichý svět nabízí pomoc a podporu při jednání s úřady a hájí zájmy svých klientů. Nabízí právní poradenství zprostředkované právníky v Praze, kde může být na žádost klienta přítomný tlumočník znakového jazyka.

Cílová skupina: Osoby se sluchovým a kombinovaným postižením bez omezení věku


Tlumočnické služby (§ 56 zákona o sociálních službách)

Tlumočnická služba slouží k odstraňování bariér v komunikaci mezi osobou se sluchovým postižením a slyšícím člověkem. Služba se dělí na: Online tlumočení, kdy se tlumočník s neslyšícím spojí přes videohovor. Neslyšící znakuje a tlumočník jeho sdělení tlumočí do mluveného jazyka slyšícímu. Klient se může objednat k lékaři, domluvit pohovor nebo zavolat do banky. Online přepis je určen lidem, kteří jako primární jazyk využívají psanou češtinu. Přepisovatel zprostředkuje zvukový vjem ve formě textu. Služba funguje nonstop a je dostupná na www.tichalinka.cz.

Cílová skupina: Osoby se sluchovým a kombinovaným postižením bez omezení věku


Sociální rehabilitace (§ 70 zákona o sociálních službách)

V rámci služby sociální rehabilitace pomáhá Tichý svět s vyrovnáváním příležitostí ve společnosti, a to zejména prostřednictvím pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce. Pomáháme s hledáním, získáním a udržením zaměstnání, poskytujeme podporu při pracovních pohovorech a při nástupu na pracoviště.

Cílová skupina: Osoby se sluchovým a kombinovaným postižením ve věku 16 - 64 let

Cena služeb: Všechny naše služby jsou poskytovány bezplatně.

Služby jsou poskytovány ambulantně v kanceláři Tichého světa nebo terénně po předchozí domluvě.
Rezidenční služby:BETANIE - EVANGELICKÝ DOMOV, STŘEDISKO DIAKONIE ČCE V NÁCHODĚ

Kontaktní osoba: Ryšavý Zdeněk
Telefon: 491 423 154
E-mail: betanie@diakoniecce.cz
Internet: http://betanie.diakoniecce.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Špreňarova 1053
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Popis služby: Trvalý pobyt pro muže a ženy se zdravotním handicapem. Cílem je sociální rehabilitace, smysluplný život klientů navzdory těžkému zdravotnímu postižení, poskytnutí komplexní péče včetně rehabilitace, ergoterapie.
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: tělesně postižení, osoby s kombinovanými vadamiDOMOV DŮCHODCŮ NÁCHOD

Ředitel: Bc. Voltr Václav, tel. 491 401 400

Kontaktní osoba: Mgr. Součková Jana
Telefon: 491 401 406, 728 442 609
E-mail: souckova.j(@)ddnachod.cz
Internet: http://www.ddnachod.cz/
Město (obec): Náchod
Adresa: Bartoňova 903
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Kapacita zařízení : 154 lůžek
Posláním Domova důchodců v Náchodě je nahradit domov klientům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu, nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožnit jim dle jejich možností prožít aktivní a důstojné stáří.Péče v domově je poskytována kvalifikovaným a motivovaným personálem, který pracuje podle zásad dobré a bezpečné praxe.
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: starší senioři, tělesně postižení, dementní, imobilní, diabetici, dialýzovaníMĚSTSKÉ STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MARIE

Kontaktní osoba: Mgr. Vejrych Jaromír
Telefon: 491 423 478
E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz
Internet: http://www.messs-na.cz

Město (obec): Náchod
Adresa: Bartoňova 1998
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
MARIE - Domov pro seniory, odlehčovací služba

HARMONIE - Dům s pečovatelskou službou
Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: senioři, tělesně postiženíTerénní služby:CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

Kontaktní osoba: Václava Němcová
Telefon: 491 424 166, 603 831 064

E-mail: charita.na@worldonline.cz, charita.nachod@mybox.cz
Internet: http://www.charitanachod.cz/pages/kontakty.htm
Město (obec): Náchod
Adresa: Denisovo nábřeží 665
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: tělesně postižení, dlouhodobě nemocní, seniořiMĚSTSKÉ STŘEDISKO SOC. SLUŽEB MARIE-PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Šafářová


Telefon: 491 426 539
E-mail: pecovatelska.sluzba@messs-na.cz
Internet: http:\\www.messs-na.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Rybářská 1810
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: tělesně postižení, dlouhodobě nemocní, seniořiSPOLEČNÉ CESTY- o. s.

Kontaktní osoba: Bc. et Bc. Irena Svozilová
Telefon: 727 919 937, 491 520 308
E-mail: socialni@spolecnecesty.cz
Internet: http://www.spolecnecesty.cz/
Město (obec): Náchod
Adresa: Hurdálkova 147


Nabídka:

Sdružení Společné cesty- o.s., je občanské sdružení, poskytující v souladu se zněním zákona č. 108/2006 sb. sociální službu osobní asistence osobám s kombinovaným postižením a seniorům v jejich domácím prostředí.Nabízíme tyto služby "Osobní asistence":
* zajišťujeme doprovody k lékaři, na úřady, na procházku a jiné
* poskytujeme pomoc při osobní hygieně, oblékání, podaní jídla
* osobní asistenci k vyplnění volného času
* zprostředkujeme rehabilitaci, pedikúru a manikúru a další služby
* lze se domluvit i na vaření, nákupech nebo úklidu
* poskytujeme službu od 7. do 21. hodiny nepřetržitě po celý rok včetně svátků a víkendů
* nabízíme poradenskou činnost v sociální oblasti - pomoc při podávání
žádostí o sociální dávky na asistenci podle zákona 108/2006 sb.


HEWER, O.S.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Henychová
Telefon: 736 505 553
E-mail: hradecko@pecovatel.cz
Internet: www.pecovatel.cz
Město (obec): Hradec Králové
Adresa: Nezvalova 377/14

Nabídka:

Hewer, o.s.je občanské sdružení poskytující služby osobní asistence seniorům a lidem s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením.

Služba je poskytována v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků.


PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, Z.S., pracoviště Náchod
Kontaktní osoby: Martina Chocholáčová, DiS., Bc. Lucie Pacovská
Telefon:778 526 211, 778 526 210
E-mail: martina.chocholacova@pdz.cz, lucie.pacovska@pdz.cz
Internet: http://www.pdz.cz/
Adresa: Tyršova 59, Náchod
Popis služby:
Spolek Péče o duševní zdraví je nestátní, nezisková a politicky nezávislá organizace, která se specializuje na pomoc duševně nemocným lidem. Je to terénní sociální služba, která působí v Náchodě a jeho okolí.
Věková skupina: lidé s duševním onemocněním ve věku nad 18 let.


Služby sociální intervence:

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ARCHA

Kontaktní osoba: Bc. Exnerová Michaela
Telefon: 491 422 386, 774 929 182
E-mail: archa@dokoran.eu
Internet: http://archa.dokoran.eu/
Město (obec): Náchod
Adresa: Komenského 577
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Popis služby:
Posláním Archy je nabízet dětem a mladým lidem bezpečné místo, kde mohou najít podporu a odbornou pomoc, ale také zábavu a prostor pro vlastní aktivity.
Nabídka sociálních služeb: volnočasové aktivity, doučování, individuální rozhovor, poskytnutí informace, poradenství, pomoc v krizi, zprostředkování návazných služeb, doprovodná služba, jednání s institucemi ve prospěch klienta
Veškeré služby poskytovány na principech nízkoprahovosti, (anonymně, dobrovolně, bezplatně, bez nutnosti pravidelné docházky/členství, v bezpečném/nerizikovém prostředí).
Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: děti a mládež z Náchoda a okolí ve věku 10 - 18 letDOMOV PRO MATKY S DĚTMI SV. ANNA

Kontaktní osoba: Bc. Radka Holubová

Telefon: 491 427 746, (777 699 633)
E-mail: charita.nachod@mybox.cz
Internet: http://www.charitanachod.cz/pages/kontakty.htm
Město (obec): Náchod
Adresa: Borská 621
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Popis služby: přechodné sociální ubytování, výchovná a poradenská činnost
Spádová oblast: regionální
Cílová skupina: matky s dětmi, oběti násilíDŮM NA PŮLI CESTY

Kontaktní osoba: Věra Voborníková

Telefon: 491 423 710, (777 322 633)
E-mail: charita.nachod@mybox.cz
Internet: http://www.charitanachod.cz/pages/kontakty.htm
Město (obec): Náchod
Adresa: Mlýnská 189
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Popis služby: Přechodné ubytování a návazná pomoc při řešení aktuální situace mladého člověka ve věku 18 - 26 let včetně pomoci při řešení sociálních a osobních problémů, podpora při hledání zaměstnání nebo školy, hledání vlastního bydlení. Zařízení je určeno především pro pomoc mladým lidem v nouzi, vracejícím se ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti.
Spádová oblast: krajská
Cílová skupina: mládež, osoby v kriziKOMPAS - STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Voženílek
Telefon: 491 424 390

E-mail: svp.kompas@worldonline.cz
Internet:
http://www.ddu-hk.cz/strediska/kompas-v-nachode
Město (obec): Náchod
Adresa: Smiřických 1237

Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Ambulantní pracoviště s denním provozem od 8:00 - 17:30 h.
Popis služby: služby dětem a mládeži, kteří mají problémy „SAMI SE SEBOU" (problémy s chováním, zvládání některých situací, problémy s kamarády, s rodiči a pod.) nebo na ně DOLÉHAJÍ PROBLÉMY Z OKOLÍ (šikana,obtížná situace v rodině,alkohol,drogy a pod).

Dále zajišťují poradenství a preventivní programyDenní stacionáře:

STACIONÁŘ CESTA z.s - DENNÍ STACIONÁŘ

Statutární zástupce: Ivana Bardonová, Hana Biehounková

Kontaktní osoba: Denisa Voborníková
Telefon: 494 948 808, 739 426 465
E-mail: info@stacionarcesta.cz
Internet: http://www.stacionarcesta.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Vítkova 3
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Popis služby:

Posláním denního stacionáře je poskytovat přiměřenou podporu lidem, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, aby byly schopni co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.
Cílová skupina:
Osoby se zdravotním, mentálním, tělesným či kombinovaným postižením ve věku 7 - 56 let.
Nabídka sociálních služeb:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Provozní doba: 7.30 - 16.00 hodin
Kapacita služby: 17 uživatelů
Spádová oblast: lokálníSTACIONÁŘ CESTA z.s. - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Statutární zástupce: Ivana Bardonová, Hana Biehounková

Kontaktní osoba: Denisa Voborníková
Telefon: 494 948 808, 739 426 465
E-mail: info@stacionarcesta.cz
Internet: http://www.stacionarcesta.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Bartoňova 897
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Popis služby:
Posláním odlehčovací služby je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, odpovídající, avšak pouze dočasnou, péči a podporu v době, kdy jim toto nemůže být zajištěno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Péče je poskytována prostřednictvím ambulantní nebo pobytové formy odlehčovací služby.

Cílová skupina:
Služba je určena osobám ve věku 5-56 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení.
Nabídka sociálních služeb:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Provozní doba:

Ambulantní forma služby - 6-18 hodin
Pobytová forma služby - nepřetržitá
Kapacita služby:

Ambulantní forma služby - 5 uživatelé
Pobytová forma služby - 5 uživatelů
Spádová oblast: krajská

Ostatní služby:

DÉČKO - CENTRUM VOLNÉHO ČASU

Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Pohanková

Telefon: 491 428 744 , 777 694 441
Internet: http://deckonachod.cz/
E-mail: decko@deckonachod.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Zámecká 243
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Popis služby: Nabídky volnočasových aktivit pro děti, mládež a rodiče s dětmi, výukové a výchovné kroužky vedoucí ke zdravému životnímu stylu, letní a zimní tábory.
Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: děti a mládež, rodiny s dětmiMĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD

Telefon: 491 405 111
Internet: http://www.mestonachod.cz/
E-mail: pavel.schuma@mestonachod.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Masarykovo nám. 40 (odbor sídlí v ul. Palachova 1303)
Ukaž na mapě:

Nabídka:

Obecné sociální poradenství, sociálně-právní ochrana dětí
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: osoby v tíživé životní situaci, osoby ohrožené sociálním vyloučením
Sídlo odboru sociálních věcí a školství je v bývalé budově okresního úřadu

Kontaktní osoba: Bc. Pavel Schuma, vedoucí odboruÚŘAD PRÁCE NÁCHOD

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hlavizna

Telefon: 950 138 300

Internet: http://portal.mpsv.cz/sz/local/na_info
Město (obec): Náchod
Adresa: Kladská 1092
Ukaž na mapě:

Nabídka:
Hmotné zabezpečení, obecné sociální poradenství, nepojistné sociální dávky
Spádová oblast: mikroregionální
Cílová skupina: nezaměstnaní, osoby v hmotné nouziOKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Kontaktní osoba: Ing. Dana Wirtová

Telefon: 491 401 311

Internet: http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/kralovehradecky-kraj/ossz-nachod/ossz-nachod.htm
Město (obec): Náchod
Adresa: Karlovo náměstí 2054
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Dávky důchodového a nemocenského pojištění
Cílová skupina: senioři, zdravotně postiženíROMSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM

Telefon:
Internet:
E-mail: tp@mestonachod.cz
Město (obec): Náchod
Adresa: Kladská 445
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Kontaktní osoba: P. Varga, V. GalbaDOKOŘÁN

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Pišlová

Telefon: 491 422 386, 777 992 258

E-mail: poklop@dokoran.eu, zdarska@dokoran.eu
Internet: http://poklop.dokoran.eu/
Město (obec): Náchod
Adresa: Zámecká 243
Ukaž na mapě: Náchoda

Nabídka:
Alternativní čajový klub Poklop
Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: ohrožená mládež

¨

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH NÁCHOD

Spádová oblast: lokální
Cílová skupina: lidé se zdravotním postižením
Kontaktní osoba: Olga Frühaufová, předsedkyně
Sídlo: Palachova 1303, 547 01 Náchod (Okresní soud)
Tel.: 724 908 861
e-mail: olgafruhaufova@seznam.cz

Pravidelně pro zdravotně postižené zajišťujeme soc. poradenství od 13.00 h.-15.00 a pro sluchově postižené 15.00 - 17.00h. každou středu v klubovně MÚ (bývalý OÚ)PFERDA

Sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením

Spádová oblast: lokální

Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením - sociální služba sociální rehabilitace

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Laštovicová

E-mail: info@pferda.cz

Internet:http://www.pferda.cz

Tel. 739 014 802

Sídlo: Panská 79, Rychnov nad Kněžnou, 516 01MODRÉ SRDCE, O.S. - děti s autismem

Cílová skupina: rodiny s autistickými dětmi

Kontaktní osoba: Alexandra Křovinová - předsedkyně

Telefon: 776 654 710

E-mail: alexandra.krovinova@seznam.cz

Internet: http://modresrdce.webnode.cz

Sídlo: Velké Poříčí, Na Škvárově 520


ASPEKT

Kontaktní osoby: Ing. Michal Pejskar, Mgr. Lucie Sedláčková

Telefon: 774 120 712, 774 976 993

E-mail: michal.pejskar@aspektos.cz, lucie.sedlackova@aspektos.cz

Internet: www.aspektzs.cz

Město: Náchod

Adresa: Hrašeho 15, Náchod

Popis služby:

poskytování služby sociální rehabilitace podporované zaměstnávání. Služba je zaměřená především na osoby s tělesným a mentální postižením, osoby s duševním onemocněním a poruchami autistického spektra. Je poskytovaná občanům Náchodska.

Věková skupina: od 18 do 65 let


SVAZ DŮCHODCŮ ČR, p.s. Náchod

Kontaktní osoby: Anna Poláková

Telefon:775 242 562

E-mail: anna.polakova@atlas.cz

Město: Náchod

Adresa: Rybářská 1819

Popis služby:

Popis služby: kulturně společenská činnost pro seniory Spádová oblast: lokální