Dnes
Teplota: 23.6 °C

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka Náchod


20.9.2017 v 19:00
Vstupné: od 120 Kč

Koncert ab. cyklu - skupina „K“

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

Andreas Sebastian WEISER - dirigent

Program:

František Škroup: Dráteník op. 1, předehra

Jan Václav Hugo Voříšek: Symfonie D dur

Bedřich Smetana: Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, symfonické básně z cyklu Má vlast T 111, 113 a 114

Filharmonie Hradec Králové byla založena v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od vzniku České republiky (1. 1. 1993) nese orchestr název Filharmonie Hradec Králové. Období největšího uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno se jménem prof. Františka Vajnara, který pracoval jako šéfdirigent s orchestrem nepřetržitě od roku 1991 až do roku 2001, kdy byl jmenován čestným šéfdirigentem tělesa. V dalších letech pak zejména s uměleckým šéfem a dirigentem Ondřejem Kukalem a jeho nástupcem A. S. Weiserem. FHK vystoupila na pódiích významných koncertních síní Evropy, účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Španělsku a Švýcarsku, což dokazuje její umělecký vzestup. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru dokumentují CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti nebo Český rozhlas.

Předprodej od 20. srpna 2017

Vstupné: Kč 160,- 140,- 120,-