Dnes
Teplota: 8.0 °C

Společnost Josefa Škvoreckého, o.s.


Datum od - do: 31.3.2016 - 1.4.2019
Typ: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
Číslo jednací: SMF/19/2016
Zveřejnil: Město Náchod

Obsah:Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění:

V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Přílohy:

Společnost Josefa Škvoreckého, o.s.     (6098_436319206.pdf / 0,09 MB)
Společnost Josefa Škvoreckého, o.s. Příloha     (6098_46717111353.pdf / 0,08 MB)