Dnes
Teplota: 15.7 °C

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování / pronájmu.