Dnes
Teplota: 22.4 °C

Středa, 1.6.2016Volby do zastupitelstev krajů – 7. a 8. října 2016

Volby do zastupitelstev krajů – 7. a 8. října 2016


Dne 6. května 2016 byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů, které se budou konat  v termínu 7. a 8. října 2016. Od  termínu vyhlášení  voleb (6. května 2016) mohou občané podávat žádosti o vydání voličského průkazu.

 

Žádost o voličský průkaz je možno podat následujícími způsoby :

 

- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče

- v elektronické podobě podepsané uznávaným el.podpisem voliče

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

- osobně na městském úřadu

- Žádost se podává u obecního (městského) úřadu v místě trvalého pobytu, kde je občan zapsán ve voličském seznamu.

 

     Lhůta pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu končí dnem 30.září 2016.

     Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je v termínu 5.října 2016 

 

V zákoně č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v § 26a není stanovena žádná lhůta, která by omezovala vydávání voličských průkazů voličům, proto je možné jeho vydání již nyní.

 

Vzor žádosti a plná moc pro případné zmocnění jiné osoby k převzetí vyhotoveného voličského průkazu jsou k dispozici v příloze článku.

 

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. linkách 491 405 162, 491 405 134.

 

Bc. Hana Horáková

Vedoucí správního odboru

 


Přílohy:

Žádost o vydání voličského průkazu     (3917_5222483539.doc / 0,03 MB)
Plná moc - volby 2016     (3917_8682483558.doc / 0,03 MB)

Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /