Dnes
Teplota: 2.5 °C

Úterý, 4.12.2018Vyšla nová informační brožura o sociálních službách

Vyšla nová informační brožura o sociálních službách


Město Náchod vydalo novou Informační brožuru poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro své spádové území, která vznikla v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/15_007/0002819).

Náklady na její realizaci byly hrazeny z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Katalog sociálních služeb bude distribuován na odběrná místa Náchodského zpravodaje a je dostupný také zde na webových stránkách -  Informační brožura poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro spádové území města Náchoda .


Vyšla nová informační brožura o sociálních službách Vyšla nová informační brožura o sociálních službách

Další zprávy /