Dnes
Teplota: 22.7 °C

Úterý, 4.12.2018Vyšla nová informační brožura o sociálních službách

Vyšla nová informační brožura o sociálních službách


Město Náchod vydalo novou Informační brožuru poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro své spádové území, která vznikla v rámci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/15_007/0002819).

Náklady na její realizaci byly hrazeny z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Katalog sociálních služeb bude distribuován na odběrná místa Náchodského zpravodaje a je dostupný také zde na webových stránkách -  Informační brožura poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro spádové území města Náchoda .


Vyšla nová informační brožura o sociálních službách Vyšla nová informační brožura o sociálních službách

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 18. 5. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8-17 hod.
 Úterý 8-14 hod.
 Středa 8-17 hod.
 Čtvrtek 8-14 hod.
 Pátek 8-13:30 hod. Přepážková pracoviště:

 Více informací + možnost objednání


 CzechPoint:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
 Út, Čt 8:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.


 CzechPoint, Zámecká 1845:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-15.00 hod.
 Út, Čt 8:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.