Dnes
Teplota: 27.9 °C

Pátek, 21.2.2020Zápis k povinné školní docházce v základních školách zřizovaných městem Náchod

Zápis k povinné školní docházce v základních školách zřizovaných městem Náchod


TERMÍN:  

2. - 3. dubna 2020 od 14:00 do 17:00 hodin ve všech základních školách

 

CO S SEBOU:  

  • rodný list dítěte
  • doklad totožnosti zákonného zástupce
  • doklad o místu trvalého pobytu dítěte (pokud není shodné s místem trvalého pobytu zákonného zástupce)
  • vyplněnou žádost o přijetí, popř. žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení na webových stránkách škol) - není nutné, je možné vyplnit ve škole
  • doporučení k odkladu povinné školní docházky od školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud jsou vydaná)

Přílohy:

LETÁK ZÁPIS     (6713_271219036.pdf / 0,23 MB)

Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /