Dnes
Teplota: 0.7 °C

Pátek, 23.8.2019Na výdaje na školáka lze žádat úřad práce o jednorázovou dávku

Na výdaje na školáka lze žádat úřad práce o jednorázovou dávku


Mimořádnou okamžitou pomoc je možné poskytnout např. na:

  • výdaje na učebnice a učební pomůcky, pokud je škola neposkytuje zdarma nebo je nepůjčuje,
  • školní aktovku, pracovní oděvy a pracovní pomůcky pro učně,
  • výdaje na školu v přírodě, zimní lyžařský kurz, letní výcvikový kurz,
  • platbu za školní družinu (pokud byla zamítnuta žádost o osvobození od ní),
  • náklady na mimoškolní aktivity a pomůcky k nim (např. platba za zájmové kroužky, letní tábory apod.),
  • úplatu za předškolní vzdělávání, pokud není rodina od úhrady osvobozena.
  • výdaje na dojíždění do školy (pokud není škola v docházkové vzdálenosti nebo není možná bezplatná přeprava např. školním autobusem),
  • výdaje na zefektivnění domácí přípravy či komunikace se školou (např. pořízení počítače či připojení k internetu, jsou-li potřebné pro studium a dítě nemá možnost využívat je v dostatečném rozsahu ve škole).

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/MOP-pro-deti.pdf 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /