Dnes
Teplota: 5.2 °C

Pondělí, 8.4.2019Zápis do mateřských škol pro rok 2019/2020

Zápis do mateřských škol pro rok 2019/2020


Zápis do náchodských mateřských škol se uskuteční  ve dnech 6. a 7. května 2019 od 9.00 do 15.00 hod.

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:

1. rodný list dítěte

2. průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči

3. vyjádření školského poradenského zařízení  popřípadě také registrujícího lékaře v případě dítěte se dravotním postižením

Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna na webových stránkách mateřských škol nebo vyvěšena přímo v jednotlivých mateřských školách u zápisu.


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /