Dnes
Teplota: 11,4 °C

Základní informace

Úplný název povinného subjektu.

Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod
tel. +420 491 405 111
fax +420 491 405 298
podatelna@mestonachod.cz

IČO: 00272868
Číslo účtu: 190000222551/0100

ID datové schránky Město Náchod: gmtbqhx

Úřední hodiny MěÚ Náchod:

PO 8.00-12.00 13.00-17.00 úřední den
ÚT 8.00-14.00 příjem žádostí
ST 8.00-12.00 13.00-17.00 úřední den
ČT 8.00-14.00 příjem žádostí
8.00-13.30 POZOR! přepážková pracoviště jsou uzavřena z důvodu zpracování dat

Samostatná působnost


Úřad zajišťuje výkon samostatné působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů v územním obvodu města Náchoda:

a) plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města (dále jen "ZM") nebo rada města (dále jen "RM")
b) pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

Přenesená působnost


Úřad zajišťuje výkon přenesené působnosti dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a v souladu ze zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a dalších právních předpisů jako orgán obce s rozšířenou působností.


a) V základním rozsahu svěřeném obci

- vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti ZM, RM a zvláštních orgánů města
- rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona.
Správním obvodem je území města Náchoda.

b) V rozsahu pověřeného obecního úřadu vykonává přenesenou působnost pro více obcí ve správním obvodu stanoveném vyhláškou MV ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Správní obvod je vymezen územím obcí Borová, Česká Čermná, Dolní Radechová, Kramolna, Náchod, Nový Hrádek, Studnice a Vysokov.


c) V rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonává přenesenou působnost pro více obcí ve správním obvodu stanoveném vyhláškou MV ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Správní obvod je vymezen územím obcí Bezděkov nad Metují, Borová, Brzice, Bukovice, Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Čermná, Česká Metuje, Česká Skalice, Dolní Radechová, Horní Radechová, Hořičky, Hronov, Kramolna, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Machov, Mezilečí, Náchod, Nový Hrádek, Police nad Metují, Říkov, Slatina nad Úpou, Stárkov, Studnice, Suchý Důl, Velká Jesenice, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Vestec, Vysoká Srbská, Vysokov, Zábrodí, Žďár nad Metují, Žďárky, Žernov.