Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Odbor obecní živnostenský úřad

Aktuality odboruINFORMACE O NOVÉM ZÁKONU č.257/2016 Sb. O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU S  ÚČINNOSTÍ OD 1.12.2016

16.11.2016   INFORMACE O NOVÉM ZÁKONU č.257/2016 Sb. O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU S ÚČINNOSTÍ OD 1.12.2016

Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad Náchod informuje podnikatele o tom, že dnem 1.12.2016 nabývají účinnosti zákony č.257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru a č.258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru.


Informace o změnách v plnění povinností osob vůči správci daně

23.5.2016   Informace o změnách v plnění povinností osob vůči správci daně

Dne 1.1.2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se změnil zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, mj. v části třinácté i zákon č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon).


Informace k mimosoudnímu urovnání spotřebitelských sporů

20.5.2016   Informace k mimosoudnímu urovnání spotřebitelských sporů

Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad Náchod informuje podnikatele i spotřebitele o tom, že zákonem č. 378/2015 Sb. došlo s účinností od 1. 2. 2016 k novele zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v oblasti vztahující se k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů.


PYROTECHNIKA - upozornění na přechodné období zákona č.206/2015 Sb.

19.5.2016   PYROTECHNIKA - upozornění na přechodné období zákona č.206/2015 Sb.

Městský úřad , odbor Obecní živnostenský úřad Náchod upozorňuje podnikatele, kteří se zabývají prodejem zábavní pyrotechniky, na platný zákon č.206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (pyrotechnický zákon).


INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O ZEMĚDĚLSTVÍ

18.12.2014   INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O ZEMĚDĚLSTVÍ

Městský úřad Náchod,odbor Obecní živnostenský úřad informuje podnikatele,kteří podnikají na základě osvědčení zemědělského podnikatele podle zákona č.252/1997 Sb.o zemědělství,v platném znění (zemědělský zákon...


POZOR NA NABÍDKY „KATALOGOVÝCH“ SPOLEČNOSTÍ K „REGISTRACI“ ŽIVNOSTENSKÝCH  OPRÁVNĚNÍ !!!

17.12.2014   POZOR NA NABÍDKY „KATALOGOVÝCH“ SPOLEČNOSTÍ K „REGISTRACI“ ŽIVNOSTENSKÝCH OPRÁVNĚNÍ !!!

Městský úřad,odbor Obecní živnostenský úřad Náchod v poslední době zaznamenal zvýšenou aktivitu tzv.“katalogových“ společností, spočívající v nabízení údajného „zaregistrování“ podnikatelské činnosti v údajném podnikatelském rejstříku oproti úhradě určité částky za tento úkon.


INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ S  ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2015

16.12.2014   INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2015

Městský úřad,odbor Obecní živnostenský úřad Náchod informuje podnikatele o tom,že dne 1.1.2015 nabude účinnosti zákon č.140/2014 Sb.,kterým se mění zákon č.455/1991 Sb.o živnostenském podnikání,ve znění pozdějších předpisů.


Kdo nepožádal o koncesi na prodej lihovin, nesmí od 17. 4. lihoviny ani nabízet ani prodávat...

23.4.2014   Kdo nepožádal o koncesi na prodej lihovin, nesmí od 17. 4. lihoviny ani nabízet ani prodávat...

Městský úřad Náchod, odbor Obecní živnostenský úřad, již dříve opakovaně informoval o novele zákona č. 455/1991 (živnostenský zákon), která zavedla podnikatelům, zabývajícím se prodejem lihu a lihovin povinnost získat na tuto činnost koncesi.


Prodejcům lihu a lihovin se krátí čas!

2.4.2014   Prodejcům lihu a lihovin se krátí čas!

Městský úřad Náchod,odbor Obecní živnostenský úřad již dříve opakovaně informoval o novele zákona č.455/1991 Sb.o živnostenském podnikání ...
 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 70398 návštěv