Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Tiskové centrum
Aktuální tisková zpráva

Tisková zpráva z jednání Rady města Náchoda
dne 20. 7. 2016 (číslo 212016)

Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod
Nina Adlof - tisková mluvčí, tel./fax: 491 405 255, 736 613 427
e-mail: nina.adlof@mestonachod.cz

Rada města projednala:

1. Generální rekonstrukce ulice Purkyňova
2. Rekonstrukce komunikace ul. U Kočovny
3. Oprava chodníku ul. Mlýnská u parkoviště
4. Žaloba o vydání klíčů a strpění užívání s návrhem na vydání předběžného opatření
5. Oprava komunikace ul. Kollárova a U Rybníka - krajnice, obruby

Jednání rady města se se zúčastnilo šest radních, tři byli omluveni.
Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO - PROTI - ZDRŽEL SE.

Generální rekonstrukce ulice Purkyňova 6-0-0

" RM uložila odboru investic a rozvoje města zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2017 rekonstrukci ulice Purkyňova.

Rekonstrukce komunikace ul. U Kočovny 6-0-0

" RM souhlasila se zařazením komunikace ul. U Kočovny do plánu oprav investic na rok 2017 a uložila odboru investic a rozvoje města projekčně akci připravit včetně stavebního povolení.

Oprava chodníku ul. Mlýnská u parkoviště 6-0-0

" RM souhlasila s demontáží panelů a vybudováním chodníku v ulici Mlýnská za nabídkovou cenu 150.825 Kč bez DPH od TS Náchod s.r.o. a s darováním panelů firmě Dudek.

Žaloba o vydání klíčů a strpění užívání s návrhem na vydání předběžného opatření 6-0-0

" RM souhlasila s textem žaloby proti Bělosveské lázně a.s. na vydání klíčů od budovy prameníku v Bělovsi v souladu se smlouvou o výpůjčce ze dne 21. 5. 2011.

Oprava komunikace ul. Kollárova a U Rybníka - krajnice, obruby 6-0-0

" RM souhlasila s opravou krajnic frézinkem v celé ulici U Rybníka, s rozšířením křižovatky frézinkem a umístěním obrub v daném úseku.
" RM souhlasila s umístění žlabovek v ul. Kollárova.

Zpracovala: Nina Adlof
Ověřil: Jan Birke
V Náchodě dne 21. července 2016

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 70398 návštěv