Čtvrtek, 19.9.2019Povinné čipování psů.

Povinné čipování psů.


     Dle údajů z internetu je v České republice  okolo 2 milionů psů.  Češi jsou národem pejskařů,  proto nikoho tento údaj asi nepřekvapí. Část z těchto psů je již čipována.

     Majitelé psů v České republice mají ještě necelé 3,5 měsíce na to, aby nechali svá zvířata u  veterinárního lékaře označit mikročipem. K 1. 1. 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené již v roce 2017 povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Mikročip nemusí mít pouze psi, kteří byli ještě před 3. 7. 2011 označeni tetováním a jejich tetování je dosud čitelné.

     Čip je pasivní nosič informací. Není pro zvíře nebezpečný, neobsahuje žádný zdroj energie. Neobsahuje ani jméno majitele nebo jeho telefonní číslo nebo e-mail.  Povrch čipu je upraven tak, aby psovi nezpůsobil problémy. Tělo psa na něj nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč. Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.

     U levnějších čipů je nutné, aby si jej majitel psa zaevidoval do některého z existujících registrů. U čipovaného  psa bude možné snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem. Je to důležité v případech krádeží psů,  v případech, když zvíře způsobí škodu  (např. zaviní dopravní nehodu, zraní člověka, uštve zvěř). My ovšem spatřujeme největší přínos v tom, že odchycený pes, který je čipovaný a evidovaný má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli v případě, že se ztratí nebo zatoulá. Velké procento odchycených a neoznačených psů totiž končí v útulcích.

 

Seznam nejčastěji používaných registrů:

www.narodniregistr.cz

www.registrmikrocipu.cz

www.iftaregistr.cz

www.identifikace.cz

www.backhome.cz

www.cipy-znamky.cz

www.czpetnet.cz


Další zprávy /