Úterý, 17.7.2018Odměnou za nabídku pomoci bylo napadení

Odměnou za nabídku pomoci bylo napadení


 

     Dne 15.7.2018 ve 20:35 hodin  bylo na stálou službu MP Náchod oznámeno od mladé ženy, že se v ul. Lidická v Náchodě pere její přítel s mužem, který je fyzicky napadl.

     Dvojice muže oslovila, zda nepotřebuje přivolat lékařskou pomoc nebo policii, protože ležel na lavičce a vypadal, že mu není dobře. Odpovědí byl fyzický i verbální útok osloveného.  Napadený  útočníka zalehl a držel jej pod sebou na zemi, protože mu agresor neustále verbálně vyhrožoval zabitím.

     Výtečník se nezklidnil ani po příjezdu hlídky. Strážníci proti němu  použili donucovací prostředky, aby zabránili dalšímu fyzickému napadání. Při komunikaci byl z dechu útočníka cítit alkohol.  Dechová zkouška prokázala 2.84 ‰. Před odjezdem na protialkoholní záchytnou stanici byl převezen na vyšetření do nemocnice.

    Jednání agresora pro podezření z přestupku proti občanskému soužití bylo  postoupeno správnímu orgánu.


Další zprávy /