Pondělí, 12.2.2018Sousedský masopust

Sousedský masopust


     V sobotu 10.února doprovázeli strážníci společně s kolegy z Policie ČR masopustní průvod od hraničního přechodu v Bělovsi na Masarykovo náměstí, kde probíhal další program - trhy, vystoupení otužilců, zumba a pohřbívání basy. Cestou pomáhali odstranit i nenadálou menší komplikaci v podobě píchlého kola u masopustního povozu.


Další zprávy /