Středa, 29.11.2017Kontrola chat

Kontrola chat


 

První zimní kontrolu chat provedli strážníci v odpoledních hodinách 28.listopadu.Zkontrolovali celkem 29 chat v chatové oblasti vedoucí do Pekla a pod Lipím.Všechny chaty byly řádně zabezpečené.U každé zkontrolované chaty zanechali strážníci informaci o provedené kontrole s desaterem rad, jak předcházet škodám v chatě či chalupě.


Další zprávy /