Pátek, 20.10.2017First Responder

First Responder


Pojmem „First Responder" obecně označujeme člověka, který je schopen realizovat rychlý zásah u osoby v přímém ohrožení života. Královéhradečtí záchranáři usilují o co nejrychlejší dostupnost kvalitní první pomoci a již druhým rokem budují síť těchto tzv. First Responderů - spolupracovníků z řad složek IZS ale i laiků, kteří jsou schopni zasáhnout díky místní příslušnosti mnohem dříve, než může na místo dojet posádka záchranné služby. A právě zkušenosti s nasazováním First Responderů stály u zrodu myšlenky využít k jejich rychlejší aktivaci mobilní technologie. Výsledkem je zcela nová aplikace - krizový informační svolávací systém, systém hromadné aktivace první pomoci. Pokud dispečer záchranné služby přijme výzvu a zadá místo události, program sám ihned najde nejbližší First Respondery a na případ je upozorní. K fungování systému stačí mít pouze chytrý mobilní telefon se staženou zmíněnou aplikací.

     Pro zařazení do systému First Responderů je potřeba prokázat odborné znalosti poskytování první pomoci a absolvovat příslušný kurs organizovaný záchrannou službou. Právě tohoto kursu se v polovině října zúčastnilo i osm strážníků Městské policie Náchod, kteří budou do systému brzy zařazeni. Obě vozidla městské policie byla vybavena přenosnými defibrilátory a vyškolení strážníci jsou na základě požadavku záchranné služby schopni poskytnout první pomoc člověku v přímém ohrožení života do příjezdu záchranné služby.


First Responder First Responder

First Responder First Responder

Další v galerii 6

Další zprávy /