Úterý, 4.7.2017Poštolky opouští hnízda

Poštolky opouští hnízda


 

Opět jako každý rok začínají volat občané, že nacházejí opuštěné poštolky. Je doba, kdy poštolky začínají vylétávat z hnízd. Mláďata nemusí být ještě plně létává a pohybují se jen v bezprostřední blízkosti hnízda, kde je rodiče i nadále dokrmují. Hrozí-li mláděti nebezpečí (v podobě predátorů, malých dětí či automobilového provozu apod.) odneseme ho k nejbližšímu keři. Mládě nikdy příliš nevzdalujeme od místa nálezu, rodiče by o nesamostatné mládě přestaly pečovat.

Strážníci postupují v duchu výše uvedených zásad a odchycené mládě umístí na bezpečné a vyvýšené místo, kde se o něho postarají rodiče.


Další zprávy /