Čtvrtek, 30.3.2017Městští strážníci pomáhali vyprošťovat bagr

Městští strážníci pomáhali vyprošťovat bagr


Ve středu 29. března 2017, třetí den od zahájení oprav průtahu Náchoda, došlo na stavbě nedaleko okružní křižovatky „Slávie" k nehodě bagru, který se v místě stavebních prací propadl pod úroveň vozovky.

Už v samotném zahájení prací je tedy patrné, v jak havarijním stavu komunikace je. Z fotografií je navíc zřejmé, že kvůli bezpečnosti stavbařů rozhodně není možné opravu provádět za obousměrného provozu.

V 18:00 hodin byla proto o spolupráci při zajištění dopravy na silnici I/33 požádána Městská policie Náchod. Při řešení dopravní situace ve městě asistovaly dvě hlídky strážníků, od 19. hodiny dokonce tři, protože strážníci z denní směny zůstali ve službě. Na zajištění dopravy se tak podílelo celkem šest strážníků.

V 19:00 hodin na místo nehody dorazily dva jeřáby a doprava v ulici Pražské musela být zastavena. Osobní auta a autobusy byly odkláněny a průjezdnost městem byla zajišťována po ulici Komenského. Provoz nákladních vozidel byl v té době zastaven, hlídky městských strážníků byly rozmístěny na křižovatkách ulic Pražská x Na Hamrech, Pražská x Českoskalická a Českoskalická x Dobenínská. Od 19:00 odstavovala hlídka Policie ČR nákladní vozidla na Vysokově. Uvíznutý bagr byl vyproštěn po 20. hodině a provoz byl kompletně obnoven ve 20:45 hodin. Strážníci městské policie tak významným způsobem přispěli k zajištění dopravní obslužnosti města v této složité situaci.


Městští strážníci pomáhali vyprošťovat bagr Městští strážníci pomáhali vyprošťovat bagr

Městští strážníci pomáhali vyprošťovat bagr Městští strážníci pomáhali vyprošťovat bagr

Další v galerii 7

Další zprávy /