Úterý, 14.3.2017Přednášky pro děti i seniory

Přednášky pro děti i seniory


     Městská policie Náchod nepůsobí pouze jako represivní orgán, ale nedílnou součástí její práce je i preventivně - výchovná činnost. Koncem roku 2015 vypracoval strážník preventista nové nabídky preventivních programů a zaslal je do všech náchodských mateřských, základních a středních škol, ale i do domovů pro seniory. Na základě požadavků ze zmiňovaných organizací jsou pak během celého roku pořádány přednášky a besedy na různá témata, jejichž výklad je vždy přizpůsoben věku posluchačů. Mezi nejčastěji prezentovaná témata patří šikana, kybešikana, zneužívání dětí, drogy, jak si nenechat ublížit, trestní odpovědnost dětí a mladistvých a kriminalita dětí. Velmi vítána je i možnost navštívit služebnu městské policie a seznámit se s provozem kamerového systému. Jen v roce 2016 bylo uspořádáno 49 přednášek, ale i dalších akcí spojených s ukázkami zásahů strážníků, jejich výzbroje a výstroje a používané techniky.

     Více o nabízených přednáškách naleznete v odkazu prevence kriminality - nabídka přednášek.


Další zprávy /