Dnes
Teplota: 5.5 °C

26.6.2018   Déčko

Zasláno: 25.6.2018
Zveřejněno: 26.6.2018

Obsah:
Déčko středisko volného času =jediné místo pro děti na hraní  v centru = přeplněné odpadkové koše al po celém areálu rozházené odpadky.......a v tom si hrají naše děti!

Zpracováno:

Předáno k vyjádření panu Ing. Zelenákovi, pracovníkovi odboru správy majetku.


Vyjádření:
26.6.2018

Dobrý den,

děkujeme za upozornění na stav pořádku v areálu Déčka a nepořádek který tam je, už nyní uklízejí zaměstnanci Technických služeb Náchod. Na místě bylo dohodnuto se zástupcem Technických služeb, že se zvýší dohled nad pořádkem v areálu Déčka ze strany Technických služeb. Dále bylo dohodnuto, že se zavede pravidelnost v úklidu a zvýší se četnost vyvážení odpadkových košů zejména po sportovních akcích a po víkendech.Stávající koše budou postupně nahrazeny novými koši s větším objemem.

 

S pozdravem

Ing. Tibor Zelenák

odborný pracovník správy majetkuu_998.jpg
a_998_122958754.jpg