Dnes
Teplota: -3.7 °C

15.5.2018   Bývalý parčík v Bražci

Zasláno: 14.5.2018
Zveřejněno: 15.5.2018

Obsah:

Chtěl bych jako dlouholetý občan Bražce vědět, jakým způsobem se město postará o část pozemku – snad bývalý parčík, někdy i městem udržovaný (sečený, upravovaný) v Bražci  na k. ú.  č. 240/8 v ulici Na kopečku. Parčík snad někdy Technickými službami upravovaný se proměnil ve skládku použitých prken, vyjeté parkoviště bražeckého občana, neposečné tráva, přerostlého stromu a dalších věci, které by stáli za úpravu. Děkuji za odpověď a řešení města s jeho pozemkem.    Občan Bražce


Zpracováno:

Předáno k vyjádření panu Ing. Zelenákovi, pracovníkovi odboru správy majetku.


Vyjádření:
15.6.2018
  Jelikož jsem se již před měsícem zaslal níže uvedený dotaz, tak jediným výsledkem, že někdo ten parčík posekal, ale odpověď pana Ing. Zelenáka mi stále chybí. Chtěl bych opět položit tento dotaz, co město bude dělat s tímto svým pozemkem. Předem děkuji za odpověď od úředníka města. Elich Jiří

 

20.6.2018

 
Dobrý den přeji.

Na základě Vašeho prvotního dotazu bylo provedeno šetření na místě a bylo shledáno, že vzhledem k přítomnosti lavičky se skutečně jedná o malý parčík který je neudržovaný - neposečená tráva a přerostlý strom. 
V daném okamžiku (přesně dle vašeho sdělení) se na pozemku (vlastník Město Náchod) nacházela hromada dřeva a přívěsný vozík za motorové vozidlo.
Majitel předmětného dřeva i přívěsného vozíku byl vyzván k odstranění hromady dřeva i přívěsného vozíku v stanoveném termínu. 
Poté bude proveden zdravotní řez stromů a keřů, bude lehce upravena půda, která bude následně oseta travním semenem. Lavička bude ošetřena nátěrem a věřím že parčík opět poslouží svému původnímu účelu.
Tento prostor pak budou následně udržovat Technické služby Náchod. 
Děkuji za Váš podnět a v případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.    

Ing. Tibor Zelenák

odborný pracovník