Dnes
Teplota: 3.2 °C

17.1.2018   Stav pěšiny na hřbitově v Náchodě

Zasláno: 17.1.2018
Zveřejněno: 17.1.2018

Obsah:

Dobrý den,

     chtěl bych upozornit na velmi špatný stav pěšiny na hřbitově v Náchodě ve Starém Městě a to jediným přechodem mezi hlavním hřbitovem a urnovým hájem. Pěšina je ve velmi špatném stavu, bláto, kořeny, kaluže a i místo kolem odběru vody je ve velmi špatném stavu, zejména pro starší občany, kteří nemají jak do urnového háje dojít.  Divím se, že při rekonstrukci hřbitova v loňském roce nedošlo také k její opravě, která by nebyla tak finančně náročná.            

Děkuji Elich Jiří a těším se na vyřízení

 


Zpracováno:

Předáno k vyjádření panu Ing. Šimkovi, vedoucímu odboru správy majetku a financování.


Vyjádření:
18.1.2018
Vážený pane Elichu

děkuji za Váš podnět.

Cestička k urnovému háji je, jakožto všechny ostatní cesty mimo páteřních, nezpevněná a při déletrvajících deštích jsou blátivější. V urnovém háji je zmíněná pěšina dost z kopce a jakýkoliv štěrk či písek se velmi rychle vyplaví. V minulosti jsme pro větší bezpečnost zřídili zábradlí na hřbitovní zdi. Žádné větší kořeny na ní ale nejsou. Na této cestičce je odvodňovací příčný žlábek, který částečně odvádí vodu do boku. Pokud by se mělo zabránit blátu, muselo by se vybudovat odvodnění a cestu vybagrovat a zpevnit.
V letošním roce se připravuje projekt rozšíření hřbitova, takže Váš požadavek předložím odboru investic a rozvoje města k případnému rozšíření daného projektu.

S úctou
Ing. Ladislav Šimek
ved. odboru správy majetku a financování
MěÚ Náchod