Dnes
Teplota: -1.9 °C

20.11.2017   Karlovo náměstí

Zasláno: 20.11.2017
Zveřejněno: 20.11.2017

Obsah:

Dobrý den,již minimálně týden je neuvěřitelný bordel okolo kontejnerů na odpad u ubytovny na Karlově náměstí.Tady se pravidelně uklízí jen když se někdo ozve.Šlendrián.Hlídka MP chodí okolo,ruce na zadku a dělá že nic nevidí.Na nádobách je upozornění zákazu ukládání odpadu mimo nádoby pod pokutou až 50000kč.Za sociku by takový bordel už dávno zmizel,zvláště  pokud byl nějaký významný svátek.Jenže teď má město asi jiné priority.


Zpracováno:

Předáno k vyjádření panu Maršíkovi, jednateli Technických služeb Náchod.


Vyjádření:
22.11.2017
Dobrý den,
nepořádek naproti ubytovně na Karlově náměstí byl uklizen dne 21.11.2017. Ani nám není jedno, že někteří lidé nedodržují základní pravidla slušnosti.
Velkoobjemový odpad je možno bezplatně odvézt na separační dvůr v TS Náchod s.r.o. Ostatní drobný odpad nacházející kolem kontejneru by měl každý slušný člověk odložit
do přistavěných kontejnerů. Toto není jediné místo v Náchodě, kde okolo přistavěných  kontejnerů je rozházený odpad.
Průběžně zjištěné tyto závady hlásíme na MP a ta se snaží dle možností řešit tuto situaci.
Jenom pro vaší představu denně svezeme z Náchoda cca 2-3 menší nákladní vozidla tohoto většinou objemného odpadu, který nedisciplinovaní občané odloží  mimo kontejnery popř. odhodí  do veřejné zeleně.
 
S pozdravem
Jiří Maršík – jednatel TS Náchod s.r.o.

Dobrý den,

vážený, ve svém příspěvku zmiňujete strážníky městské policie a proto musím také reagovat.

Váš příspěvek není vůbec o technických službách ani o městské policii. Je to prostě realita a obrázek dnešní doby. Technické služby, skupina pracovníků veřejně prospěšných prací pod vedením P. Ungráda, městská policie vzájemně a velmi úzce spolupracují a dělají svoji práci. Bohužel  velmi mnoho občanů dnes není ochotno dodržovat základní pravidla slušnosti, ohleduplnosti, dodržovat i ty nejjednodušší právní normy a podílet se na rozvoji města a jeho prostředí. Žádný orgán města nemůže tyto neukázněné spoluobčany neustále nutit k něčemu, co jim nebylo dáno při výchově v rodině. Slušný občan – ten se bojí proti těmto neslušným veřejně vystoupit. Když strážníci zjistí osobu podezřelou z odkládání odpadů mimo kontejnery, tak při žádosti o dosvědčení slyší „do ničeho mě netahejte, nebudu lítat po úřadech a dělat si problémy“.  Sám musíte uznat, že postavit ke každému kontejnerovému stání pracovníka technických služeb nebo strážníka je hloupost.

Všichni velmi oceníme pokud najdeme společnou cestu v boji proti těmto nedisciplinovaným občanům.   

S pozdravem

Bc. Petr Valica

velitel Městské policie Náchod