Dnes
Teplota: 2.5 °C

5.10.2017   Nebezpečná dopr. situace - ulice Borská a Wolkerova - část 3.

Zasláno: 4.10.2017
Zveřejněno: 5.10.2017

Obsah:

Dobrý den, 

znovu otevírám téma parkování neukázněných řidičů přímo v křižovatce ulic Borská a Wolkerova. Dnes jsem opět absolvoval situaci, kdy do křižovatky vjíždím s výhledem 2m (přes v křižovatce zaparkovanou dodávku) a čekám jestli nepřijde náraz ze směru od autobusového nádraží. Od pana Bc. Valici jsem zaregistroval na toto téma 2 odpovědi, kde si dovoluji citovat: "Průběžně se budeme situaci na Vámi uvedené křižovatce věnovat" a druhé vyjádření cituji:" Váš návrh řešení dopravní situce na křižovatce Borská x Wolkerova přeposílám na Odbor dopravy a silničního hospodářství, protože podnět na změnu dopravního značení nepatří městské policii."

 

Zajímalo by mne:

A) Kolikrát se byla MP na tomto místě podívat a kolikrát řešila zde parkující auta? (Mám totiž strach, že "kouzelná formulka" "Situaci se budeme věnovat" je pouze odbytí problému a jeho zahrání do autu).

B) Jaká je prosím odpověď z Odboru dopravy a silničního hospodářství? (Problém byl nadnesen v polovině července 2017 a od té doby uplynuly 2,5 měsíce).

 

Děkuji za odpověď.

 

S pozdravem M. Franc


Zpracováno:

Předáno k vyjádření Bc. Valicovi, veliteli městské policie.

Předáno k vyjádření Ing. Konárkové, zastupující vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.


Vyjádření:
9.10.2017

Dobrý den pane Franci,

máte pravdu, napsal jsem, že se průběžně budeme situaci Borská x Wolkerova věnovat. Nejednalo se o žádnou kouzelnou formulku a odbytí problému jak píšete. Strážníci zde řešili 11 dopravních přestupků. V rámci hlídkové činnosti zmíněné místo monitorují. V případě, že nedochází k porušování dopravních předpisů, tak není tato kontrola zaznamenána ve statistice MP Náchod a tudíž Vám nejsem schopen říci přesný počet.

S pozdravem

Bc. Petr Valica

velitel Městské policie Náchod

 

Dobrý den,

cituji  z ustanovení zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů  ( dále jen zákon o silničním provozu ) § 27 odst. 1 písm. d) "na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace" a dále  "s) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel".

 

S pozdravem

Ing. Radka Konárková

odbor dopravy a silničního hospodářství