Dnes
Teplota: 2,3 °C

31.8.2017   Černá skládka

Zasláno: 30.8.2017
Zveřejněno: 31.8.2017

Obsah:

Upozorňuji na stále se rozšiřující černou skládku v lese na horním konci ulice Strmá.


Zpracováno:

Předáno k vyjádření Bc. Brandejsové, pracovnici odboru životního prostředí.


Vyjádření:
7.9.2017

Dobrý den,

 

k uvedenému upozornění sdělujeme:

 

1. Je zakázáno mj. znečišťovat les odpady a odpadky (biologické rostlinné zbytky jsou odpadem a jeho ukládání na lesní pozemek se v daném případě provádí jednoznačně vědomě a účelově);

2. Za stav lesa je zodpovědný jeho vlastník, resp. vlastník lesního pozemku (v daném případě jde o třetinové spoluvlastnictví občanů, kteří mají místo svého trvalého pobytu mimo okres Náchod, proto se nepředpokládá, že by les znečišťovali oni);

3. V daném případě je nepochybné, že dochází ke znečišťování lesa odpady, a to kolektivním nezákonným jednáním desítek občanů Náchoda, vlastníků nemovitostí v okolí ulice Na Koletově;

4. Dne 7. 9. 2017 bylo nezákonné ukládání odpadu na místě potvrzeno. Někteří občané okolních nemovitostí byli osobně vyzváni  k zanechání této činnosti a k rozšíření informace o nezákonném stavu v lese mezi sousedy.  

 

 

S pozdravem

 

Balcar, odbor životního prostředí - státní správa lesů    

 

 u_870.jpg
a_870_124751928.jpg
a_870_124756943.jpg