Dnes
Teplota: 5.5 °C

12.2.2021   Vzrostlé stromy

Zasláno: 9.2.2021
Zveřejněno: 12.2.2021

Obsah:
Dobrý den
Touto formou bych chtěl zažádat  o provedení arboristického zásahu na skupině stromů v ulici Brožíkova . Jedná se o řadu vzrostlých stromů podél hlavní komunikace . Již při silnějším větru dochází k odlamování větví a jejich padání . Tím dochází k ohrožování zdraví a majetků osob. Před pár lety zde byl zásah proveden , ale zcela neprofesionálním způsobem - pouze několik asanačních řezů a vyvětvení kmenů stromů ( jen do výšky , kam pracovník dosáhl ) . Z pozice ještě nedávno aktivního arboristy si dovoluji podotknout , že výchovný zásah na těchto stromech je naprosto nezbytný . Děkuji  Marek Kincl  , ******

Zpracováno:

Předáno k vyjádření paní Bc. Brandejsové, odbor životního prostředí - správa zeleně.


Vyjádření:
12.2.2021

Dobrý den,

 

několik suchých a zlomených větví, které se nacházejí v korunách stromů v ulici Brožíkova bude odstraněno v průběhu měsíce února, pokud to umožní klimatické podmínky.

Stromy dle běžného vizuálního posouzení nejsou ve špatném zdravotním stavu, odstranění uvedených poškozených větví, považujeme prozatím za dostačující zásah. O případném dalším ořezu bude rozhodnuto po posouzení stavu dřevin v období plné vegetace.

 

 

S pozdravem

 

Andrea Brandejsová, odbor životního prostředí - správa zeleně