Dnes
Teplota: 8.9 °C

3.9.2020   Hnijící tráva

Zasláno: 3.9.2020
Zveřejněno: 3.9.2020

Obsah:

Dobrý den,

 

koncem června proběhlo sečení veřejných pozemků na konci Sokolské ulice. Sekáči toho tentokrát k našemu překvapení stihli „zlikvidovat“ podstatně víc,

než obvykle (posekli i velkou část pozemku 1294/7, jehož majitelem je dle katastru nemovitostí Město Náchod a který obvykle při těchto pracích uklízen není).

Posečenou trávu nahrnuli do příkopu, kudy teče voda do blízkého kanálu.

 

V dalších dnech proběhl odvoz shrabané trávy. Dvě kupy trávy v příkopě nad kanálem a kupička větví pod kanálem však zůstaly.

Na dotaz na TS a na městském úřadě jsme dostali odpověď, že posečená tráva je ze soukromého pozemku, takže odvoz nebude realizován.

Bylo by vhodné asi přesně určit, co mají sekáči zlikvidovat, případně dříve nahlédnout do katastru nemovitostí, aby výsledkem jejich práce nebyla

hnijící kupa, z které vzniká nevzhledná černá skládka a která v případě větších dešťových srážek ucpe kanál.

 

Dnes proběhlo opět sečení trávy, na pozemku 1294/7 tentokrát v podstatně menším rozsahu. Tak doufáme, že výše uvedená hnijící kupa trávy a větví

bude odvezena s nově posečenou trávou.


Předpokládáme, že správě města záleží na čistém a upraveném okolí nejen ve středu města, ale i v okrajových částech.

Město by asi nemělo být tím, kdo takovou skládku založí.

 

Rudolf a Blanka Míškovi


Zpracováno:

Předáno k vyjádření panu Ing. Zelenákovi, pracovníkovi odboru správy majetku a financování.


Vyjádření:
3.9.2020

Dobrý den,

 

děkujeme Vám za upozornění.Podnět jsem projednal s vedením Technických služeb Náchod a požádal jsem o nápravu.

 

S pozdravem

Ing. Tibor Zelenák

odborný pracovník správy majetku

 

 u_1484.jpg
a_1484_7380116.jpg