Dnes
Teplota: 6.3 °C

16.9.2019   Parkování před zš Běloves

Zasláno: 16.9.2019
Zveřejněno: 16.9.2019

Obsah:

Dobrý den, mám prosbu, zda byste nemohli pomoci vyřešit parkování před zš Běloves. Je tam šikmé parkování mezi stromy, auta tam ovšem parkují podélně a tím se snižuje počet parkovacích míst na polovinu. Vzhledem k tomu, že tam parkují auta pro blízkou cukrárnu, školu i činkárku, není zde moc šancí zaparkovat. Mohli bychom poprosit o označení šikmých parkovacích míst. Děkujeme.


Zpracováno:

Předáno k vyjádření paní Ing. Konárkové, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.


Vyjádření:
25.9.2019

Dobrý den, 

na základě Vaší žádosti - MMS ze dne 16. 9. 2019 Vám sdělujeme následující. Dle provedeného místního šetření dne 23. 9. 2019 za účasti orgánu Policie ČR, Dopravní inspektorát Náchod, bylo zjištěno, že stávající zpevněná plocha je stavebně provedena pro podélné parkování vozidel. Nikoli pro šikmé či kolmé parkování.  Nejsou zde, dle normy, požadované rozměry pro zřízení ať už kolmého či šikmého stání. Dále by zde nezůstala ani minimální požadovaná šířka jízdního pruhu, při Vámi navrhovaném šikmém stání a vozidla by  tak zasahovala do průjezdního profilu komunikace. Nezůstal by ani nutný bezpečnostní odstup. Z výše uvedeného vyplývá, že bez dalších stavebních úprav a zrušení parkování na jedné straně, zde nelze parkovat jinak, něž podélně. Nutno dodat, že řidiči zde parkují svá auta bezohledně - "neorganizovaně", vznikají zbytečně velké mezery mezi auty.   Odbor dopravy projedná možnost vyznačení vodorovného dopravního značení, aby alespoň došlo k řádnému parkování vozidel. O dalších možných opatřeních v tomto prostoru Vás budeme informovat.

 

S pozdravem

Radka Konárková

odbor dopravy a SH