Dnes
Teplota: 17.4 °C

20.8.2019   Pražská ulice - výjezd kamionů z Drany

Zasláno: 20.8.2019
Zveřejněno: 20.8.2019

Obsah:

Dobrý den, zasílám deset dnů starý záznam, který se mi dostal do rukou a který není žádnou výjimkou - městem dodatečně schválenou branou před nákladovou rampou firmy DRANA nahodile vyjíždí dlouhé těžké kamiony mezi panelovými domy přes chodník přímo na Pražskou ulici, která je mezinárodní silnicí I. třídy a tímto jednáním poruší hned několik právních předpisů, o ohrožení obyvatel domů včetně dětí ani nemluvě.
V minulosti se v tomto prostoru řešila mj. i kuriózní dopravní nehoda, kdy otáčející se nákladní automobil přehlédl ve zpětném zrcátku za ním stojící panelový dům, přejel přes chodník u vchodu do domu a naboural do něj.
Pokud jsem správně informován, dříve již proběhlo několik jednání přímo i s panem starostou, který přislíbil, že takovémuto jednání zabrání. Zeptám se tedy - jaké konkrétní opatření učinilo nebo učiní město, aby tomuto dlouhodobému nešvaru zabránilo?
Děkuji za odpověď! Novák
PS: Místo, datum a přesný čas přestupku máte v pravo dole, nákladní vůz je dohledatelný podle viditelné RZV i kontaktních údajů přepravce na plachtě návěsu


Zpracováno:

Předáno k vyjádření paní Ing. Konárkové, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.


Vyjádření:
11.9.2019

Pražská ulice - výjezd kamionů z Drany (2)

Dobrý den znovu!
 
Před více jak třemi týdny jsem se pracovníků MěÚ ptal, jaká byla nebo budou učiněna opatření, aby z chodníku na Pražské ulici nesjížděly kamiony z firmy Drana přímo na silnici I. třídy, ale doposud zde nikdo neodpověděl. Možná tedy žádná opatření učiněna nebyla, neplánují se a vedoucí odboru paní Ing. Konárková neví, co odpovědět. Možná se jen čeká, až můj příspěvek bez jakékoliv reakce "vyhnije" v historii vašeho webu.
Doufám, že se s touto úřední bezradností mýlím a odpovědné úředníky jsem svým dotazem nezaskočil - tím spíš, že se jedná o problém, který tu existuje řadu let právě díky podivnému "vylobování" dodatečného povolení používání nově instalované brány u Ing. Pražáka(?), který otočil o 180 stupňů a předchozí zákazy užívání za netransparentních okolností ve prospěch p. Drašnara z Drany zrušil.
 
Znovu děkuji za odpověď, přeji hezký den! Novák

12.9.2019
Vážený pane Nováku,
na základě Vašeho podnětu proběhlo jednání za účasti vedení města a vedení společnosti Drana s.r.o. . Celá záležitost je stále v řešení a bude předmětem projednání radou města.
O dalším průběhu a přijatých opatřeních Vás budeme informovat.

S úctou
Ing. Radka Konárková
odbor dopravy a silničního hospodářství


u_1237.jpg
a_1237_94653842.jpg
a_1237_94657652.jpg
a_1237_9471910.jpg