Dnes
Teplota: 14.4 °C

7.6.2019   Park

Zasláno: 7.6.2019
Zveřejněno: 7.6.2019

Obsah:

Dobrý den, chtěl bych již na třetí pokus požádat pana Ing. Zelenáka, pracovníka odboru správy majetku na opět neudržovaný parčík v Bražci, který je v majetku města. Pan Ing. Zelenák tak provedl šetření jak napsal a nechal odstranit nakupené dřevo, uvedl, že parčík nebude sloužit jako parkoviště, tráva bude posečena, stromy a keře budou upraveny, propust pro tekoucí potok upravena a instalována lavička, ale nějaká tam je. Bohužel nic se nezměnilo, pouze byl někým zbouráno betonové zábradlí. Pokud město zamýšlí na místě vybudovat parkoviště nechť tam je, ale zatím stav kdysi upraveného parčíku nenasvědčuje ničemu. Děkuji za nápravu. Občan Bražce


Zpracováno:

Předáno k vyjádření panu Ing. Zelenákovi, odbornému pracovníkovi správy majetku.


Vyjádření:
11.6.2019

Vážený pane,

na Váš dotaz ze dne 14.05.2018 jsem odpovídal 20.06.2018. Na Váš dotaz ze dne 22.10.2018 jsem odpovídal s omluvou dne 01.11.2018.

Na Váš dotaz ze dne 07.06.2019 Vám sděluji, že dne 10.06.2019 bylo na předmětném místě se zástupkyní z odboru životního prostředí a TS Náchod dohodnuto, že se projedná v komisi ŽP zvýšení četnosti sečení trávy zde ze stávajících 2 x ročně na 5 x ročně. TS však provedou sečení trávy zde pravděpodobně ještě tento týden. Zdravotní řez na stromu a křovinách byl proveden v roce 2018.  Dále bylo se zástupcem TS dohodnuto, že se lavička opraví výměnou sedací části a dále, že zde TS zajistí instalaci svislého dopravního značení (SDZ) "Zákaz parkování" s dodatkovou tabulkou. Respektování tohoto dopravního značení bude možné následně vymáhat cestou Městské police Náchod. Vámi zmiňované betonové zábradlí bylo zničeno pravděpodobně při anonymní-nenahlášené dopravní nehodě a do-uklizení zajistilo TS Náchod na můj pokyn. 

 

S pozdravem

Ing. Tibor Zelenák

odborný pracovník správy majetku