Dnes
Teplota: 11.0 °C

2.11.2018   Vozidla dodavatelů MÚ parkující v zákazu zastavení a na chodníku

Zasláno: 2.11.2018
Zveřejněno: 2.11.2018

Obsah:

Dobrý den, prosím Město Náchod jako zadavatele rekonstrukce nové budovy městského úřadu na rohu Zámecké ulice, aby zajistilo, že dodavatelé stavby nebudou parkovat v Zámecké ulici v zákazu zastavení a na chodníku, po kterém tak nelze projít.

Vznikají tak nebezpečné situace pro chodce, osoby s omezenou pohyblivostí parkující na vyhrazeném parkovišti, nevidomou osobu žijící v této ulici, děti navštěvující ZUŠ a Déčko. Vozidla parkující na vyhrazených stáních pro invalidy nemohou z tohoto parkoviště vyjet, aniž by porušila zákaz vjezdu (parkující vozidla brání v otáčení). Není zajištěn průjezd vozidel IZS. Od minulého týdne jsem v této záležitosti čtyřikrát žádala městskou policii o řešení, ale neúspěšně. S pozdravem Markéta Sergejko


Zpracováno:

Předáno k vyjádření panu Voborníkovi, vedoucímu odboru investic a rozvoje města a panu Bc. Valicovi, veliteli městské policie.

 


Vyjádření:
5.11.2018

Dobrý den paní Sergejko,
po této informaci, minulý týden, bylo vedení stavby důrazně upozorněno na tuto situaci. Do dokončení stavby budou pravidelně prováděny kontroly.
S pozdravem
Bohuslav Voborník
vedoucí odboru investic a rozvoje města

Dobrý den paní Sergejko,
pokaždé, když jste k nám volala, tak na místo vyjela hlídka, která zajistila přeparkování dodávek patřících firmám, které zajišťují rekonstrukci. Bohužel není v silách strážníků, aby v jedné ulici hlídkovali celý den. Strážníkům se povedlo oslovit většinu řidičů dodavatelských firem. Řidiči přislíbili, že se situace nebude opakovat. Na místě budeme provádět namátkové kontroly.
S pozdravem
Bc. Petr Valica
velitel Městské policie Náchod

 

 6.11.2018

Vážený pane veliteli,

dovoluji si reagovat na Vaši odpověď, která je bohužel v rozporu s pravdou. Po mém prvním telefonátu na městskou policii se nestalo vůbec nic, proto jsem volala další den znovu. Službu konající policistka mi sdělila, že vozidla stavby parkují v Zámecké ulici na základě povolení, a proto městská policie tuto záležitost nebude řešit. Teprve poté, co jsem zjistila, že žádné takové povolení neexistuje, a po dalších dvou telefonátech městská policie nakonec přijela a zajistila přeparkování vozidel. Vozidla stavby od té doby v zákazu zastavení ani na chodníku v Zámecké ulici neparkují.

Je škoda, že městská policie nereagovala rychleji, protože je vidět, že její intervence byla úspěšná, a to přesto, že celou záležitost zřejmě řešila pouze domluvou.

S pozdravem

Markéta Sergejko

 u_1055.JPG
a_1055_113737199.JPG
a_1055_113746205.JPG
a_1055_113751241.JPG
a_1055_113757796.JPG
a_1055_11381961.JPG
a_1055_11387349.JPG