Dnes
Teplota: 3.3 °C
logo

Obnova lázeňství v Náchodě

Číslo projektu: 20RGI02-0077/h3>

Cíl projektu

Město Náchod již dlouhodobě usiluje o obnovu lázeňství v Náchodě - Bělovsi. Projekt je zaměřen na realizaci doplňkových aktivit, které napomohou k realizaci tohoto cíle.

Výstup projektu

V rámci projektu budou realizovány jak investiční aktivity - zpracování projektové dokumentace na parkovací stání a rekonstrukci komunikace vč. chodníků v ulici U Zbrojnice a nákup softwaru pro řízení dodávek minerální vody, tak i neinvestiční aktivity - slavnostní zahájení lázeňské sezóny, které se stane novou tradicí propagující lázeňství v Náchodě.

Popis projektu

V roce 2019 město Náchod úspěšně obnovilo vilu Komenských v Malých lázních v Náchodě - Bělovsi, jejíž součástí je i kolonáda s pítky s minerální vodou, čímž zahájilo novou éru lázeňství ve městě. Tato prvotní investice se však neobejde bez přidružených aktivit, které povedou nejen k vytvoření lepšího zázemí pro návštěvníky Malých lázní, ale také jejich zviditelnění a propagaci.

Projekt se zaměřuje na zpracování projektové dokumentace na parkovací stání a rekonstrukci komunikace včetně chodníků v přilehlé ulici U Zbrojnice. Realizací této části projektu bude vytvořen nezbytný předpoklad pro výstavbu infrastruktury nejen pro návštěvníky Malých lázní, ale do budoucna i celého plánovaného lázeňského komplexu. Zkvalitnění dodávky minerální vody je v rámci projektu zajištěno pořízením softwaru k zajištění úpravy minerální vody.

Nedílnou součástí aktivit projektu je také slavnostní zahájení lázeňské sezóny, které se stane každoroční tradicí.

Město Náchod získalo na projekt „Obnova lázeňství v Náchodě", č. 20RGI02-0077 dotaci z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 500 000,- Kč.