Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Náchodský zpravodaj


Redakce


Vydává : Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod.
Odpovědný redaktor:Bc. Nina Adlof
Redakční rada:
Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová, Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková, Daniel Šárka a Ing. Jiří Polák.
Grafická úprava: Garmond DTP studio a tisk, tel.: 491 420 239.
Náklad: 5000 ks
Registrace: MK ČR E 11975
Adresa časopisu : NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí 40, 547 01,Náchod
Tel / fax: tel. 736 613 427
E-mail: zpravodaj@mestonachod.czStatut Náchodského zpravodaje

Ceník inzerceFormát A4 celá tisková strana (178x251 mm) 10 000 Kč
Formát A5 1/2 tiskové strany (178x123 mm) 5000 Kč
  1/4 tiskové strany (86,5x123 mm) 2500 Kč
  1/8 tiskové strany (86,5x59 mm) 1250 Kč


Systém slev :


při druhém otištění inzerátu sleva 30 %
při třetím a dalším otištění inzerátu sleva 50 %

Při objednávce inzerce nejméně ve třech po sobě jdoucích měsíčních vydáních stejného nebo většího rozsahu je do výsledné ceny kalkulována sleva 50 % již při prvním otištění.
Školám a školským zařízením je kalkulována automaticky cena s 50 % slevou, bez ohledu na počet opakování.
Při celoročním předplacení inzerce individuální obchodní podmínky.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 1. 1. 2010.
Od 1. 4. 2009 jsme plátci DPH.

Archiv


Archiv 2017

NZ v interaktivní podobě


Formát pdf


Archiv 2016

NZ v interaktivní podobě


Formát pdf


Archiv 2015

NZ v interaktivní podobě


Formát pdf


Archiv 2014

NZ v interaktivní podobě

Formát pdf


Archiv 2013

NZ v interaktivní podobě

Formát pdf


Archiv 2012

NZ v interaktivní podobě

Formát pdf


Archiv 2011

NZ v interaktivní podobě

Formát pdf


Archiv 2010Archiv 2009Archiv 2008Archiv 2007Archiv 2006Archiv 2005
Archiv 2004
Archiv 2003
 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 93283 návštěv