Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

20.12.2016   Rekonstrukce vodárenských objektů v letech 2010–2016


Do roku 2010 společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., nevěnovala příliš pozornosti stavebním úpravám na stávajících vodárenských objektech, jako jsou vodojemy a čerpací stanice. Nové vedení společnosti si proto dalo za úkol tento postoj zásadně změnit a každý rok do svého plánu investic zařadilo tři až čtyři vodárenské objekty.

Všechny vybrané objekty prošly rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnovala celou řadu stavebních prací a úprav. "Šlo především o realizaci pultové střechy, odvedení vlhkosti od objektů položením drenážního potrubí, stavební úpravy obvodového pláště, výměnu vchodových dveří, které byly opatřeny bezpečnostní mříží nebo výměnu vstupních podest do akumulačních nádrží a žebříků do armaturních komor (vše z nerezu)", upřesnila Alexandra Chobotská.

Úprav v podobě keramického obkladu a dlažby se dočkaly také vstupní prostory vodojemu. Vnitřní povrchy armaturních komor se mohou nyní pochlubit zámkovou dlažbou, hydroizolační stěrkou Wandex a minerální fasádní stěrkou. V armaturních komorách vodojemů bylo vyměněno trubní vedení včetně ovládacích armatur a v případě čerpacích stanic se jednalo o výměnu technologie čerpání.

Velkou pozornost věnovalo projekční oddělení VAK Náchod, a.s. společně s provozem vodovodů také správnému způsobu odvětrání objektů, kde každý prostor stavby musel být odvětráván samostatně pomocí ventilačního potrubí ukončeného nerezovou ventilační hlavicí. Součástí rekonstrukce byla i celková obnova stávajících elektrických rozvodů a osazení nového rozvaděče. A v neposlední řadě bylo kolem objektů vybudováno nové oplocení a vjezdové brány.

"V letech 2010-2016 jsme tak zrekonstruovali 17 vodojemů a šest čerpacích stanic za celkem 28 mil. Kč," dodal ředitel předseda představenstva společnosti VaK Náchod, a.s. 

 

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 70398 návštěv