Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 18. listopadu 2015I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Beránek Náchod a. s.

II. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ místostarostu města Ing. Tomáše Šuberta jako zástupce města Náchoda s mandátem hlasovat na mimořádné valné hromadě společnosti Beránek Náchod a. s. pro uzavření nájemní smlouvy s novým provozovatelem a nájemcem hotelu U Beránka

Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 93283 návštěv