Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Obecně závazná vyhláška č.5/1998, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Městské zastupitelstvo v Náchodě schválilo dne 12. srpna 1998 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a v souladu s ustanoveními § 14 odst. 1 písm. h),§ 16 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku


Čl. 1


Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj se mění takto:


čl. 3 zní:

Sazba poplatku:

odst. 1 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,-Kč na tři měsíce

odst. 2 - Při výpočtu poměrné části poplatku za dobu provozu kratší než tři měsíce je povinnost odeslat výpočet poplatku na MěÚ Náchod


Čl. 2


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. žáří 1998.


Mgr. Drahomíra Benešová
místostarosta
Ing. Vladislav Žídek
starosta 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 105830 návštěv