Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o udržování čistoty a pořádku ve městě

Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 11.října 2004 usnesením č.III./ a usneslo vydat na základě § 10 písm. c) zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o udržování čistoty a pořádku ve městě.


I.


Článek 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 2/2003 se zrušuje a nahrazuje takto: c) vylepování plakátů na zařízeních obce sloužících potřebám veřejnosti mimo vyhrazená místa, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.


II.

Do vyhlášky č. 2/2003 se doplňuje příloha č. 1, která zní takto:

Příloha č. 1


Seznam vyhrazených míst určených k vylepování plakátů


ulice místo
Běloveská prodejna Pod Montací
Běloveská u závor
Borská u penzionu
Bražecká u bývalé Tepny
Broumovská u bývalé Tepny
Broumovská Malé Poříčí
Českoskalická U Rybárny - 2x
Českých bratří Rubena - jídelna
Dobrošovská u pivovaru
Dobrošov u zastávky
Drtinovo nám. u školy
Havlíčkova u prodejny nábytku
Jizbice u zastávky
Karlův kopec u bývalé prodejny
Kladská u přejezdu
Komenského naproti čp. 1464
Lipí u zastávky
Lípová u prodejny potravin
1. Máje u tenis. kurtů
1. Máje u školy
Mlýnská u viaduktu ČD
Na Václaváku u křižovatky ul. Lesní
Novoměstská u rybníčka
Novoměstská autobus. zast. odbočka Peklo
Parkány vedle Krninských
Pavlišovská Babí
Pavlišovská Pavlišov aut. zast.
Plhovská u teplárny
Plhovské nám. za Tepnou
Pražská naproti zednickému učilišti
Pražská u ekonom. školy
Purkyňova pod nemocnicí
Václavická u zastávky
Zelená sídliště SUN

III.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta
Ing. Pavla Maršíková
místostarostka 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 105830 návštěv