Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2005,
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Náchodem

Zastupitelstvo města Náchod se na svém 14. zasedání dne 28.2.2005 usnesením č.VIII/b vydalo na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:Čl. 1
Školské obvody základních škol zřizovaných městem Náchodem se stanovují takto:1/ školský obvod Základní školy T.G.Masaryka, Náchod, Bartoňova 1105 tvoří část města Náchoda ohraničená ulicemi V Zátiší, Dobrošovská, Pražská,Bílkova, Myslbekova, Pod Rozkoší. Do obvodu náleží Husovo náměstí, sídliště u nemocnice a příměstské části Lipí, Jizbice a Dobrošov.

2/ školský obvod Základní školy, Náchod, Komenského 425 tvoří část města Náchoda ohraničená ulicemi Zámecká, Tyršova, Poštovní, Volovnice, Pražská a navazující část ulice Českoskalické.

3/ školský obvod Základní školy, Náchod - Plhov, Příkopy 1186 tvoří část města Náchoda ohraničená ulicemi Kladská ( po Borskou), Borská, Za Kapličkou, Zámecká, Tyršova, Poštovní, Volovnice, do obvodu náleží Masarykovo náměstí.

4/ školský obvod Základní školy, Náchod, Drtinovo náměstí 121 tvoří část města Náchoda ohraničená ulicemi Pod Rozkoší, Myslbekova, Bílkova, částí ulice Pražská a navazující část ulice Českoskalické. Do obvodu náleží sídliště Branka a příměstská část Bražec.

5/ školský obvod Základní školy, Náchod, Běloves 365 tvoří část města Náchoda ohraničená ulicemi Kladská (od Borské), Broumovská, V Zátiší, Dobrošovská přes Husovo náměstí k Běloveské ulici, do obvodu náleží příměstská část Běloves.

6/ školský obvod Základní školy, Náchod, Pavlišovská 55 tvoří část města Náchoda ohraničená ulicemi Kladská (od Borské), Borská, Za Kapličkou, Broumovská a příměstská část Babí (k Broumovské ulici) a příměstská část Pavlišov.

Stanovením školských obvodů spádových základních škol není dotčeno právo zákonných zástupců zapsat dítě do základní školy mimo školský obvod stanovený touto vyhláškou. V takovém případě může být dítě přijato rozhodnutím ředitele základní školy pouze na volná místa neobsazená dětmi z příslušného školského obvodu této školy.Ve výjimečných, odůvodněných případech může ředitel rozhodnout jinak.

Čl. 2
Závěrečná ustanovení


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4. 2005.

Ing. Jaroslav Rohulán
místostarosta
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 105830 návštěv